Farge

Vår rolle i lokalsamfunnet

Sparebanken Vest satser på Vestlandet. Hvert år deler vi ut millioner til prosjekter med samfunnsnyttig verdi for Vestlandet. Vi støtter også en rekke idrettslag og kulturarrangementer - både i toppen og i bredden. Hvorfor? Fordi vi vil bidra til å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre.

Sparebanken Vest ble opprettet av og for vestlendinger. Vi vet hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vi har et bankende hjerte for Vestlandet, vestlendingen og vestlendingens virke. Våre sterke bånd til regionen vår driver et samfunnsengasjement som går utover vårt samfunnsoppdrag som regional bank. Dette kan du lese mer om i vår Samfunnsrapport for 2016 (PDF).

En aktiv samfunnsaktør

Vi skal være en aktiv og synlig samfunnsaktør på Vestlandet. Dette gjør vi gjennom å engasjere oss i samfunnsdebatten, donere midler til utvalgte prosjekter, og utvikle analyser på status i det vestlandske næringslivet.

Siden 2014 har vi donert midler til utvalgte prosjekter som gjør lokalsamfunnet til et enda bedre sted å bo, tiltak vi kaller hjertebankprosjekter. Utdelingen foregår under Hjertebankkonserten, et gratisarrangement med kjente artister der en ekstern jury utpeker vinnerne av midlene som deles ut. Les mer om Hjertebank her.

I samarbeid med Respons Analyse lager Sparebanken Vest kvartalsvise rapporter, "Vestlandsindeks", som presenterer status for utviklingen i næringslivet på Vestlandet. Rapportene baserer seg på spørreundersøkelser blant bedriftsledere i alle vestlandsfylkene. Disse rapportene publiseres fortløpende her. I første kvartal 2018 startet banken et samarbeid med Kantar TNS om utarbeidelse av "Vestlendingen", en kvartalsvis temperaturmåler på privatøkonomien på Vestlandet. Mer informasjon om Vestlendingen finnes her.

Samfunnsnyttige midler

Som sparebank med både direkte privat eierskap og samfunnseierskap har vi to klare, men ulike formål. Gjennom solid bankdrift skal vi levere konkurransedyktig avkastning til våre egenkapitalbeviseiere, og til samfunnet for øvrig skal vi være en aktør som bidrar til utviklingen av samfunnsnyttige formål gjennom disponeringen av grunnfondskapitalen. 

Sparebanken Vest ble etablert på filantropisk grunnlag av og for Vestlendinger med et sterkt engasjement for folk i regionen. Det er denne historiske arven vi bygger på når vi i vår tid engasjerer oss for folk i regionen. 

Engasjementet tar vi ut på ulike arenaer. Fra bidrag til den lokale festivalen, til støtte til de unge håpefulle på idrettsbanen, til tiltak som støtter høyere utdanning. Vi bidrar også til vekst innenfor næringslivet på Vestlandet, med alt fra store konferanser til innovasjonspriser og aktiv deling av egen og andres kompetanse.

I 2016 ga vi til sammen 45 millioner kroner til ildsjeler på Vestlandet for deres arbeid. Her kan du se hvem vi støttet i 2016

 Våre satsingsområder:

  • Forskning og Utdanning
  • Næringsutvikling
  • Idrett og kultur
  • Familie 

Hovedfristen for å søke om våre samfunnsnyttige midler er 1. april hvert år. Etter søknadsfristen er utgått behandles søknadene i lokale tildelingskomiteer. Vi prøver å gi alle et svar innen utgangen av juni måned.

Sponsor

Vi bruker sponsing av kultur og idrett som et av våre virkemidler for aktivt samfunnsengasjement. Gjennom sponsoravtalene bygger vi relasjoner til kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Avtalene skal være langsiktige og rettes mot alle nivå, både bredde og elite. 

Vi har tre hovedmål med sponsorvirksomheten:

  • Merkevarebygging
  • Kundepleie
  • Bygging av lagånd blant egne medarbeidere

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post