Farge

Sponsor

Engasjement finnes både i bredden og på toppen. Sparebanken Vest har som mål at bankens sponsorvirksomhet skal reflektere alle nivåer innen idrett og kultur. Med satsing på bredde er vi også med å legge grunnen for fremtidige enere fra Vestlandet.

Vi satser på Vestlandet

Sparebanken Vest skal være en engasjert samfunnsaktør på Vestlandet, og banken bruker sponsing som et virkemiddel for å nå dette målet. Vi har tre hovedmål med sponsorvirksomheten:

• Merkevarebygging
• Kundepleie
• Lagåndbygging blant egne medarbeidere 


Relasjoner
Gjennom sponsoravtalene bygger Sparebanken Vest relasjoner til kunder, medarbeidere og våre samarbeidspartnere innenfor idrett, kultur og organisasjonsliv.

Målgrupper
Bankens primære sponsorobjekter er innen idrett og kultur. Sponsorobjektenes profil skal være ”for folk flest”. Det skal satses på bredde fremfor smale målgrupper og lag fremfor enkeltutøvere. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for sponsing. Det skal være bredde og ikke bare elite.

Langsiktighet 
Sparebanken Vest ønsker en langsiktighet i de sponsorengasjementene banken er med på. Dette for å få best effekt av de investeringer som blir lagt ned i tid og penger i sponsorobjektet. I tillegg viser erfaring at man må være med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor