Farge

Kandidater til valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Nedenfor finner du en oversikt over kandidatene til valget av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest 2021.
Kandidatene er ført opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Stemmeavgivningen foregår elektronisk i perioden 16. - 22. mars 2021 der du benytter deg av BankID/BankID mobil for identifikasjon.
Kandidatene er ført opp i den rekkefølgen som angir Valgkomiteens innstilling. 

1. Aina Tysse

Bergen (gjenvalg)
Aina jobber i dag som direktør for forretningsutvikling ved Avinor Bergen Airport, Flesland. Hun har tidligere bl.a. jobbet som markedssjef i Sparebanken Vest og markedssjef ved diverse hoteller. Hun er utdannet som foretaksøkonom og har gjennomgått diverse lederskoler.

Motivasjon for å stille til valg: 
«Jeg ønsker å bidra da jeg har stor tro på at Sparebankstiftelsen gjennom sitt arbeid og samfunnsutbytte bygger opp under et Vestland som gir oss et bedre sted å bo og virke i.»
  

2. Trygve Wåge

Sotra (gjenvalg)
Trygve er i dag pensjonist. Han har tidligere jobbet som regionbanksjef i Sparebanken Vest og har tidligere jobbet innenfor økonomi og regnskap. Han er utdannet som Diplomøkonom og har Masterprogram innen ledelse.

Motivasjon for å stille til valg:
«Sparebankstiftelsen sitt formål med allmennyttig virksomhet har jeg også erfaring med fra min stilling som regionbanksjef. Å være delaktig i dette viktige arbeidet, gjør at jeg finner det meningsfylt å ha tillitsverv i Sparebankstiftelsen.»

3. Tor Olav Langeland

Sauda, nå Bergen (i dag varamedlem)

Tor Olav jobber i dag som konserndirektør i Frende forsikring med ansvar for produkt og prosessutvikling, samt daglig leder i Frende skadeforsikring. Styremedlem i Brage Finans samt i bransjestyre Skadeforsikring i regi av Finans Norge. Han har tidligere hatt sentrale stillinger i Vesta forsikring og Nordeakonsernet. Han er utdannet siviløkonom fra NHH.

Motivasjon for å stille til valg:
«Ønsker å bidra til at stiftelsen skal fortsette å utvikle seg som en viktig aktør og økonomisk bidragsyter til større og mindre prosjekter for å understøtte det frivillige arbeidet som drives i regi av lag og foreninger på Vestlandet.»

4. Arne Sylta

Nordhordland (ny)

Arne jobber i dag som leder av Hauge Micro Finance og Hauge Business Network. Han har hatt diverse jobber i Sparebanken Vest herunder som som Financial Manager ved bankens Finans- og Kapitalmarkedsavdeling. Han er utdannet fra BI og Bankakademiet samt gjennomgått utallige kurs, seminarer og konferanser. Han har vært tillitsvalgt i Sparebanken Vest og varamedlem til bankens styre.

Motivasjon for å stille til valg:
«Viktig å støtte opp under gode og dyktige finansinstitusjoner samt bidra til at Sparebankstiftelsen blir et godt redskap til å fortsette Sparebanken vests gode tradisjon med bidrag til allmennyttige tiltak.»

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor