Farge
Naturbilde med fjell og fjord

Valg til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

I perioden 16. – 22. mars 2021 ble det avholdt valg av representanter for kundene til stiftelsens øverste organ, generalforsamlingen.

Valgperioden ble gjennomført 16. – 22. mars 2021. 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest 
Sparebankstiftelsen er opprettet av Sparebanken Vest og forvalter ca 2,6 mrd. overført fra banken. Stiftelsens formål er å kunne delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Vest og forvalte midlene den er tildelt. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt sparebanktilbud på Vestlandet, herunder kan stiftelsen gi gaver til allmennyttige formål fortrinnsvis i Sparebanken Vest sitt nedslagsfelt.

Stiftelsens generalforsamling har 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av myndige innskytere over 18 år i Sparebanken Vest. Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen har i forståelse med stiftelsen sitt styre bestemt av valget gjennomføres ved at hver enkelt innskyter kan avgi to stemmer. De to som får flest stemmer vil bli medlemmer av stiftelsens generalforsamling og de to øvrige blir varamedlemmer. 

Oppgavene til stiftelsens generalforsamling er blant annet å fastsette stiftelsens vedtekter, vedta stiftelsens regnskap, disponere overskudd, velge styret og valgkomiteer.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i stiftelsens generalforsamling etter valget 2021:
Pål Pedersen (leder)
Trygve Wåge (medlem)
Inga Kjos (medlem)
Egil Mundal (medlem)
Jack Iversen (medlem)
Arne Sylta (medlem)
Tor Olav Langeland (varamedlem)
Aina Tysse (varamedlem)

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor