Farge
BM

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane

Har du ein god idé som kan verte ei ny teneste eller eit nytt produkt innanfor grøn omstilling og berekraftig utvikling - men manglar pengar? 

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane ynskjer gode idéar

Sparebanken Vest si allmennyttige verksemd har sett av midlar til ei næringsstifting i Sogn og Fjordane. Midlane frå stiftinga skal i fyrste rekke gå til gode næringsidéar i ei tidlig prosjektfase, og som nemnt over er midlane øyremerka grøn omstilling og berekraft.
 
Etter ein korona-pause er næringsfondet no klart for ein ny runde med søknadar. Dette vert den første utlysinga retta mot grøn omstilling og berekraft.
Søknadsfristen er 6. april 2021.

SØK STØTTE FRÅ SPAREBANKEN VEST SITT NÆRINGSFOND HER 

Har du spørsmål?

Kunnskapsparken Vestland er sekretariat for fondet, og evt spørsmål kan rettast til:

Jøril Hovland, tlf 48219780

Frå styret i Næringsstiftinga:

Arild Sandvoll, Sparebanken Vest. Tlf 90075208

Elisabet Kjerstad Bøe, Tibber. Tlf 91591548

Informasjon vi treng for å vurdere søknaden

Søkar

  • Selskapsnamn
  • Namn og adresse til søkar

Kort beskrivelse av forretningsidé/prosjekt (maks 1000 ord)

  • Kva produkt/teneste skal utviklast? 
  • Kvifor er det behov for produktet/tenesta?
  • Kva er ønskeleg resultat for prosjektet?
  • Vil idéen/prosjektet gje nokon positive effektar? For bedrifta, kunden, samfunnet?
  • Kva er største utfordringa for realisering av idéen/prosjektet?

Marknad og vekstpotensiale (maks 500 ord)

  • Kven er produktet/tenesta retta mot; dvs beskriv marknad, målgruppe, kunde.
  • Kva er det vidare utviklingspotensialet; kor stort kan dette bli?

Sjå meir beskrivelse på Kunnskapsparken Vestland sine sider

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor