Farge
Hjertebank for Åsane - Søk nå

Vi har Hjertebank for Vestlandet

Med Hjertebank reiser vi til utvalgte steder på Vestlandet, der vi arrangerer en gratiskonsert og deler ut 1 million kroner hvert sted. Lokale lag og foreninger søker støtte til konkrete prosjekter, og en ekstern jury fordeler pengene på 8 - 10 av disse. Tildelingene offentliggjøres under konserten.    

Hjertebank for Åsane 14.mars 

Første Hjertebank i 2019 blir i Åsanehallen 14.mars - søknadskampanjen er i gang, og lag og foreninger oppfordres om å søke innen 10.februar. 

I 2018 arrangerte vi Hjertebank 6 steder: Bømlo, Sør-Jæren, Sunnfjord, Måløy, Bjørnafjorden og Voss. 6 millioner kroner ble fordelt på 54 ulike prosjekter, og det viktige arbeidet som lag og foreninger gjør i lokalsamfunnet ble løftet frem.  

Hjertebankturnéen for 2019 annonseres så snart stedene er klar. 

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post