Hopp til hovedinnholdet
Bergen Sanitetsforening tildeles 2 millioner kroner

bergen sanitetforening

Jubel for milliongave

Sanitetskvinnene i Bergen fikk nylig en stor og overraskende gave fra Sparebanken Vest: En sjekk på to millioner kroner.

Av Sparebanken Vest

Pengene skal brukes til drift av Kvinnehelsehuset som ble etablert i 2021. Et sted der særlig sårbare kvinner kan få hjelp og bygge nettverk.


Viktig anerkjennelse

– Dette kom veldig brått på! Vi er ufattelig glade, sier Ronja Trolie, daglig leder i Bergen sanitetsforening.


Hun forteller at dette er den aller første pengegaven til drift av helsehuset. 


– Det betyr mye for oss at Sparebanken Vest velger å støtte alle som benytter tilbudene våre, og samtidig gir en anerkjennelse til de frivillige som gjør en utrettelig innsats.


Allsidig virksomhet

I likhet med sparebanken har også Bergen Sanitetsforening jubileum i år, ettersom det er 125 år siden starten i 1898. Hele tiden har foreningen hatt fokus på kvinners helse og livsvilkår i alle livsfaser, og her spiller Kvinnehelsehuset, som ligger i Sandbrogaten like ved Bryggen, en sentral rolle.


Det var det første i sitt slag i regi av sanitetskvinnene. Nå dukker det opp tilsvarende sentre også andre steder i landet, og målet er å etablere slike helsehus i hvert fylke.

MILLION-JUBEL: Fra venstre Helén Botnevik, styreleder i Bergen sanitetsforening, Giske Eggen og Jan-Tore Smith fra Sparebanken Vest, Ronja Trolie, daglig leder, Vivian Skaten Nesset og Rachana Aryal som begge er aktivitetskoordinatorer. 

Ved siden av kunnskapsformidling tilbys helsehjelp via samarbeidspartnere. Lokalene er en møteplass for unge og voksne kvinner, for gravide og mødre som trenger trygghet, og for voldsutsatte kvinner, samt mye, mye mer.


Bredt samarbeid

– Vi samarbeider med mange andre foreninger og grupper som får benytte lokalene gratis, til store eller mindre arrangementer. I fjor var nærmere 5000 besøkende innom, sier Ronja.


Jan-Tore Smith, sjef for Sparebanken Vests bergenskontor og Giske Eggen som er ansvarlig for samfunnsutbytte i banken, fikk omvisning og orientering om alle aktivitetene i huset.


Ronja og hennes kolleger fortalte om sanitetskvinnenes mangeårige innsats for bedre kvinnehelse, blant annet ved å finansiere forskning. For det er fortsatt slik at medisinsk kunnskap i stor grad er hentet fra mannskroppen. Dette fører til at mange kvinner ikke får den behandlingen de trenger og dermed lever med unødvendige smerter og lidelser. 


Hindrer utenforskap

På Kvinnehelsehuset er det lite forskning, men desto flere lavterskeltilbud.

 

Viktige stikkord er inkludering, psykisk helse og livsmestring både hos unge og eldre. I tillegg kommer hjelp for mødre som nylig har kommet til Norge, med begrenset nettverk og norskkunnskaper.

 

– Bergen Sanitetsforening er en organisasjon som gjør et fantastisk arbeid, og som fortjener å bli satt søkelys på. De gjør en enormt viktig jobb for kvinnehelse, og jobber aktivt med inkludering og mestring. De leverer et utvidet tilbud i tillegg til det helsesektoren tilbyr, sier Jan-Tore Smith.

 

Giske Eggen legger til: – For oss i Sparebanken Vest er det viktig å støtte lokale organisasjoner som bidrar med inkludering og støtte til mestring: Et sted å få hjelp til noe som ofte er tabubelagt, noe som ellers kunne skapt utenforskap eller sosial ekskludering.  

 

Sparebanken Vest på omvisning hos Bergen Sanitetsforening

OMVISNING: – Kvinnehelsehuset oppfyller alle krav til en pengegave fra Sparebanken Vest, sier Jan-Tore Smith som tok seg tid til en omvisning på bygget sammen med Giske Eggen, Helén Botnevik og Vivian Skaten Nesset.

Frivillig innsats

Bankens to representanter ble også imponert over sanitetskvinnenes allsidige aktiviteter, der mange frivillige gjør en flott innsats. 

 

Det kan Ronja skrive under på. Hun er den eneste heltidsansatte på Kvinnehelsehuset i Bergen. I tillegg kommer to årsverk fordelt på tre ansatte aktivitetskoordinatorer, resten er ideell innsats.


– En pengegave av denne størrelsen blir en vitamininnsprøyting for hele organisasjonen. Nå kan vi skape enda flere gode og trygge møteplasser for kvinner i alle aldre.

 

Light bulb_enkel

Bergen Sanitetsforening

Et lokallag tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), som er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer.

Organisasjonen jobber for å bedre kvinners helse og livsvilkår.

NKS er åpen for alle uansett kjønn.