Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Pitstop

samfunnsansvar

Gir tre millioner til kampen mot utenforskap

Sparebanken Vest deler ut tre millioner kroner i jubileumsgave til PitStop. Nå får den ideelle organisasjonen midler til å fortsette den viktige kampen mot utenforskap blant unge i Bergen og på Sotra, og gi ungdommene verktøy til å mestre livet.

– Sparebanken Vest har vært en støttespiller over flere år. Dette betyr veldig, veldig mye, og vi er utrolig takknemlige! Drivkraften vår er å hjelpe ungdommene med å møte livet, og med dette bidraget har ungdommene et sted å gå til høsten også, sier Kristina Bergsvik som leder PitStop på Sotra. 

PitStop jobber for å bekjempe utenforskap blant unge i Norge. Skolemestring, jobbmestring og ikke minst livsmestring, er nøkkelordene for den livssynsnøytrale organisasjonen som er bemannet med dedikerte fagpersoner og frivillige som elsker å se unge trives og utvikle seg. Målet er å fange opp ungdommer som faller utenfor i en tidlig fase og arbeide forebyggende, i stedet for å satse på reparerende tilbud når problemene har vokst seg store. Modellen de jobber etter viser gode resultater.

Pitstop
VIKTIG SATSINGSOMRÅDE: Seniorrådgiver Rune Asle Straume og banksjef Camilla Nygård overrekker gave til Kristina Bergsvik.

Økende pågang

På Sotra opplever PitStop økende pågang etter pandemien, og mange av deltakerne har vært i utenforskap lenge. Tilbudet har deltakere på over 20 år som hverken har jobbet eller tatt utdanning siden ungdomsskolen. Mange sliter med sosial angst, depresjoner og selvskading. Og det er bare toppen av isfjellet.

– Vi har sett en endring de seneste årene. Mange fine ungdommer sliter med den psykiske helsen, og trenger å rustes for fremtiden. De har ofte en annerledesmerkelapp på seg. Her møter de andre i samme situasjon. Det skaper fellesskap og trygghet, og de får de trening i utholdenhet, stå i ting og møte ting, forteller Kristina.

 

Arbeidstrening

Ungdommene på Sotra får også arbeidstrening hos Salmoncuts som eksporterer laks til hele verden. Der gir daglig leder Stian Trellevik dem en sjanse til å teste seg.

– Stian er så god! Han forteller at det viktigste er å komme presis og ha lyst til å jobbe, og at karakterer ikke betyr alt for ham når han skal ansette. Dette får ungdommene til å føle seg tryggere i møte med arbeidslivet, og tenke at de kanskje har mulighet til å få seg en sommerjobb og en referanse, sier Kristina.
 
Pitstop
SKAPER TRYGGHET: Stian Trellevik i Salmoncuts gir ungdommene arbeidstrening.

Skrikende behov

200-årsjubileumsgaven på tre millioner kroner deles mellom tilbudet på Sotra og PitStops avdeling i Bergen.

– Denne gaven betyr veldig mye. Det er et skrikende behov, og vi kunne hatt mange flere avdelinger. Dette gjør at vi holder oss i drift, og på mange måter er det en overlevelsesgave, sier Yvonne Nagelsen-Balland som leder PitStop på Nesttun. 

Banksjef Mona Vikøyr ved Sparebanken Vests avdeling på Lagunen var med på tildelingen under tiltaksfestivalen på Nesttun. Der fikk hun et godt innblikk i hvordan PitStop jobber med ungdommene.

– Pitstop er en livsmestringsarena som hjelper unge mennesker med psykiske helseutfordringer med å komme seg tilbake i skole og arbeid. De jobber med enkeltmennesker og gir omsorg og individuell oppfølging. Mange unge har behov for å bli sett – og Pitstop ser dem, sier Mona.

Bygger opp

I dag har avdelingen på Nesttun mulighet til å ta imot 30 ungdommer i to ulike grupper. Gruppen som har vært der lengst får også arbeidstrening en dag i uken. I tillegg har de en aktiv dag og en kreativ gruppe. 

– Vi følger ungdommene fra de kommer inn døren, gjerne med hetten trukket nedover hodet, til de blir tryggere og opplever å få tilbake troen på seg selv. Mange har sosial angst og ulike andre angsttyper, eller depresjon som konsekvens av ensomhet og isolasjon. Hos oss opplever de et fellesskap og tilhørighet, men de får også utfordret seg selv. Vi kommer tett på og får være med å bygge følelsen av at de er gode nok. Det er unikt med denne jobben, sier Yvonne.
 
Pitstop
JUBEL: Yvonne Nagelsen-Balland mottok gaven fra banksjef Mona Vikøyr på torgdagen på Nesttun. 

Enorm betydning

Hun er full av lovord om det lokale næringslivet som stiller opp med tilbud om arbeidstrening.

– Alle er positive. At næringslivet generelt, og Sparebanken Vest spesielt støtter oss og har tro på oss, betyr enormt mye. Denne gaven kommer ungdommene direkte til gode, men den skaper også mer. Vi blir mer synlige, og det har stor påvirkningskraft, sier Yvonne.


Stor verdi

For Sparebanken Vest er kampen mot utenforskap et viktig satsingsområde. Tiltak som skaper tilhørighet og gjør at færre faller utenfor skole-, arbeids- og samfunnsliv, er en sentral del av dette. Gjennom jubileumsåret skal banken støtte et bredt spekter av lag og foreninger, og gi noen større gaver som gir drahjelp til dem som virkelig viser vei og tar initiativ til å få ting til å skje i vest. 

– Pitstop tilbyr et lavterskeltilbud for dem som har falt utenfor. Dette er en viktig, fordi det hjelper ungdommene på et tidlig tidspunkt, avlaster helsevesenet og supplerer andre helsetilbud. Det er fint for oss å kunne bidra økonomisk inn i et slikt prosjekt som vi ser stor verdi av, sier banksjef Camilla Nygård ved Sparebanken Vests kontor på Straume.

 
Fakta om PitStop:
PitStop er en ideell, livssynsnøytral organisasjon som jobber med å bekjempe ungt utenforskap.
PitStop arbeider forebyggende og fanger opp ungdom i en tidlig fase, i stedet for å satse på reparerende tilbud når problemene har vokst seg store.
PitStop tilbyr en kostnadseffektiv løsning som har vist seg å gi svært gode dokumenterbare resultater og som kan supplere offentlig sektor der offentlige instanser ikke når frem med eksisterende ressurser.