Hopp til hovedinnholdet
Kausjonist boliglån - far som kausjonist

Førstehjemslån

Hva er en kausjonist?

Å få hjelp av en kausjonist kan være en god løsning hvis du mangler egenkapital til boligkjøp. Men det er mange som lurer på hva dette innebærer og hva man må tenke over.

Av Sparebanken Vest

Ved å stille som kausjonist, kan du hjelpe ungdom over kneiken og inn på boligmarkedet. Samtidig går du god for at den som låner penger, oppfyller sine forpliktelser.


– Det går bra i de aller fleste tilfellene, men det er likevel viktig å være klar over hva det innebærer å stille som kausjonist, sier Eirik Vartdal, banksjef for Sparebanken Vest sitt kontor i Ålesund.


Stresstesten

Bankene gjør alltid en såkalt stresstest av økonomien til en kunde som ønsker å kjøpe bolig. Det er tre krav som er avgjørende for at en lånesøknad blir godkjent:


  1. Total gjeld, inkludert studie- og forbrukslån, kan ikke overstige fem ganger inntekt.
  2. Du må ha minst 15 prosent av boligens verdi i egenkapital.
  3. Du må tåle en renteøkning på tre prosentpoeng.

– Den som ønsker lån må oppfylle disse betingelsene. Vi ser at mange unge mangler deler av egenkapitalkravet og det er her det kan være aktuelt å få hjelp av en kausjonist, sier Vartdal.


Som kausjonist stiller man sin bolig som ekstra sikkerhet for banken når kravet egenkapital ikke er oppfylt i sin helhet.


Hvem kan være kausjonist?

I utgangspunktet kan hvem som helst være kausjonist, men det er vanligst at foreldre eller nære slektninger stiller opp for at boligdrømmen skal gå i oppfyllelse.

– Det viktigste er at kausjonisten kjenner til betalingsevnen til låntakeren. Som kausjonist må du stole på den du kausjonerer for, legger Vartdal til. Ved manglende betaling kan kravet rettes mot kausjonisten, og denne risikoen er viktig å kjenne til.

Tryggere med forsikring

Mange foreldre har flere barn og vil så gjerne hjelpe alle. Desto viktigere er det å ta høyde for at den som låner kan miste jobben, bli syk eller rammet av uforutsette utgifter.


– Derfor er det avgjørende at alle som låner til bolig, tegner forsikring som dekker sykdom, manglende arbeidsevne og i verste fall død, sier Eirik som også anbefaler kausjonistene å tegne forsikring som dekker dødsfall og uføre.

Et annet godt råd er å begrense kausjonen til et gitt beløp. Når det er nedbetalt, vil kausjonisten løses ut.

 

Eirik Vartdal, rådgiver i Ålesund

Erik Vartdal er banksjef ved kontoret i Ålesund. Han har snakket med mange kunder om hva det betyr å være kausjonist.

Boliglån uten kausjon

Vartdal registrerer at unge folk gjerne har litt mindre å rutte med enn før, noe som går ut over sparingen.


– Vi merker for eksempel en nedgang i BSU, noe som gjør at presset på foreldrene øker.


Hvis kausjon ikke er et alternativ, nås kravet om egenkapital ved hjelp av egen sparing. Da det for mange er mer utfordrende enn tidligere å sette av midler til sparing, blir det enda viktigere å starte tidlig. Dette gir deg muligheten til å unngå å måtte øke sparingen betydelig når du nærmer deg en boligkjøpsprosess. En smart strategi er å opprette en BSU-konto så tidlig som mulig. På denne kontoen kan du enkelt planlegge månedlige innskudd, slik at sparingen går automatisk.


Gode rådgivere

Rådgiverne i Sparebanken Vest hjelper både låntakere og kausjonister, slik at begge vet hva de begir seg inn på. Ved å snakke med en rådgiver i banken, er det enklere for både boligkjøper og kausjonist få full forståelse for hva de signerer på. Samtidig sikrer vi at alle kjenner til konsekvensene hvis lånet i verste fall ikke blir betalt som avtalt.


– Vi er her for å støtte begge parter gjennom hele prosessen. I tillegg har vi også en plikt om å informere kausjonisten om hvordan det går med lånet underveis – dette er noe mange opplever betryggende, avslutter Eirik. 

Her kan du avtale møte med en rådgiver. Akkurat når det passer deg.