Hopp til hovedinnholdet
barneforsikring

Barneforsikring

– Det mest dyrebare vi har

En barneforsikring er ikke en erstatning for et godt helsevesen, men det kan være lurt å sikre barna mot et stort fremtidig inntektstap.

Av Sparebanken Vest

Familien Sletvold Helland var aldri i tvil om å kjøpe en barneforsikring da de fikk tilbudet fra kunderådgiveren i Sparebanken Vest.


Økonomisk trygghet med barneforsikring

– Vi vil at barna våre skal ha økonomisk trygghet, uansett hva livet bringer, sier Jonny Helland, som er gift med Cecilie Sletvold. 


Ekteparet bor på Fjell på Sotra utenfor Bergen. Sammen har de Ailo (7) og Emil (4). Begge guttene er friske og sunne, og klare for det livet måtte by på. Og begge to er allerede forsikret. 

– Fra militære er jeg blitt vant med å tenke litt lenger frem enn skotuppene. Det gjelder definitivt også når det kommer til barna mine. Derfor har vi sagt ja til en barneforsikring, sier Helland.


– All verdens forskjell

En barneforsikring kan aldri bli en erstatning for det gode helsevesenet vi har i Norge. Men en slik forsikring gjør at livet blir økonomisk bra, til tross for kronisk sykdom eller arbeidsuførhet. Det gjør at barnet ditt får en årlig utbetaling fra forsikringen, i tillegg til å motta den offentlige støtten som man har krav på. 


Blir barnet ditt ufør i begynnelsen av voksenlivet, er utbetalingene mellom 2-300 000 kroner i året. Med en slik inntekt, vil det å eie egen bolig og annen livsutfoldelse, bli vanskelig.

– Å forsikre inntekten til barna dine kan virke underlig, men dette kan bety all verdens forskjell for barnet i voksen alder, sier Janne M. Eide Kleiven, forsikringsrådgiver i Sparebanken Vest.

Hun legger til:

– Med denne type forsikring sørger du for at barna dine ikke trenger å leve som en minstepensjonist resten av livet, om han eller hun skulle bli arbeidsufør før fylte 26 år.

Barneforsikring 1

Familien Sletvold Helland fra Sotra.

Store forskjeller

Hadde en 20-åring med barneforsikring blitt ufør i 1976, ville vedkommende fått utbetalt 11 800 kroner årlig. Uten regulering ville han eller hun fortsatt fått kun 11 800 kroner i 2018. 

– Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør i dag, skal få utbetalt samme summen når vedkommende runder 67 år. Frende har derfor økt utbetalingen hvert eneste år siden vi lanserte en egen barneforsikring, forklarer Janne.

Frende regulerer den årlige utbetalingen etter en såkalt overskuddsdeling. Det betyr at utbetalingene oppjusteres årlig med overskuddet vi eventuelt har på barneforsikringen. Utbetalingen av uførepensjon har økt med 3,5 prosent i snitt hvert år siden oppstarten. 

– En økning med noen prosent årlig høres kanskje ikke mye ut, men i det lange løp er summene store, understreker hun.

Frendes barneforsikring er kåret til markedets beste år etter år.


Liten kostnad

Barn utfolder seg i lek, og de er nysgjerrige av natur. Av og til går det galt. Hvert år behandles 130 000 barn for skade hos lege, ifølge statistikk fra Frende. Det betyr ikke at mange barn blir uføre etter lek, men det skjer. Folketrygden og kollektive skoleforsikringer gir begrenset utbetaling ved alvorlig uførhet.

– Forsikringen gir barnet ditt bedre økonomiske muligheter som voksen, hvis hun eller han blir ufør. For bare 9,40 kroner per dag har du sikret fremtiden til barnet ditt, sier Janne.

En barne- og ungdomsforsikring gir hele familien større fleksibilitet i sykdomsperioden. 

– Du kan få dagpenger om du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med barnet ditt. Du kan også få støtte til å bygge om boligen din for inntil 4G hvis barnet ditt har medisinske behov som gjør det nødvendig.

Hvis barnet blir rammet av en sykdom som dekkes av barneforsikringen, kan den gi en engangsutbetaling på 304 053 kroner. Det tilsvarer 3G. Ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke, kan erstatningen bli på over to millioner kroner.

– En god barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom, og varer ut året den som er forsikret fyller 26 år. Som Frende-kunde får barnet automatisk fortsettelsesforsikring fra fylte 27 år, som inkluderer uførepensjon. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til barnet ditt helt frem til pensjonsalder, sier forsikringsrådgiveren.


Føre var

Mange av oss går gjennom livet uten å bruke forsikringene vi har, én eneste gang. Men å være føre var, er blitt en selvfølge når det kommer til å sikre innbo, bolig og bil. Det bør det kanskje også være når det gjelder egne barn.

– Skulle barna våre trenge helsehjelp er vi sikret gjennom et av verdens beste helsevesen. Men skulle sykdom eller uførhet ramme barna våre slik at de ikke kan jobbe, vil de ha dekning for at de skal kunne leve et noenlunde likt liv som mamma og pappa, sier Helland og avslutter:

– Barna er det mest dyrebare vi har, så denne forsikringen var ikke vanskelig å velge. 

Blid jente lager hjerte med hendene

Vil du vite mer om ulike livsforsikringer?

Snakk med våre dyktige rådgivere om hvilke forsikringer som passer best for deg og din livssituasjon.

Det lønner seg å være en frende

Derfor velger du Frende Forsikring

NorgesBesteMobilbank

Trygt skadeoppgjør

Vi er der når du trenger oss mest. Du får en rask, trygg og personlig behandling av skadesaken din.  

Slik hjelper vi deg
radgiver

Inntil 17 % samlerabatt

Det lønner seg å samle flere forsikringer hos oss.

Slik får du billigere forsikring
samfunnsutbytte

Flytt forsikringer

Vi flytter forsikringene for deg

Flytt forsikringer