Hopp til hovedinnholdet
fakturere med og uten kid

sammen gjør vi det bedre

Finansiering til bedrifter med tydelige bærekraftsmål

For å stimulere til omstilling og grønn utvikling tilbyr Sparebanken Vest lånefinansiering av aktiviteter som er knyttet opp mot konkrete bærekraftsmål. 

– For oss er det viktig å være en tydelig finansiell støttespiller for bedrifter som er ambisiøse i dette arbeidet, og som har konkrete måltall, sier Linn Gjesdal som er bærekraftsansvarlig i banken.


Bærekraftslinkede lån

– Dersom bedriften kan vise til en strategi som dekker samtlige bransjespesifikke kriterier med tilhørende mål og tiltak, kan bærekraftslinkede lån bli vurdert. Men det blir også viktig å se på ytelse og resultatmål, sier Gjesdal. 


Bærekraftslinkede lån skiller seg fra grønne bedriftslån ved at de er knyttet til selskapenes ytelse på forhåndsdefinerte konkrete bærekraftsmål og KPI-er. 


– Det er klare retningslinjer for hva pengene skal brukes til, men selskapet har stort handlingsrom så lenge de støtter opp om målsetningen og bærekraftsstrategien.


Bransjespesifikke kriterier

Når banken vurderer hvem som kvalifiserer til såkalte bærekraftslinkede lån, har banken til en rekke bransjespesifikke kriterier.

 

– Ulike bransjer har ulike utfordringer, og da er det viktig at vi tilpasser mål og handlingsplaner etter bransje slik at lånet blir relevant, ambisiøst og oppnåelig for bedriften, sier Gjesdal. 


Hun viser til fem veiledende punkter for eiendomsfinansiering som banken eksempelvis kan bruke i søknadsprosessen for slike lån:


  1. Er kunden opptatt av å utvikle sine eiendommer i en grønnere retning? 
  2. Har kunden utarbeidet klimaregnskap, og er det lagt en konkret plan for reduserte utslipp?
  3. Har kunden kartlagt energistatus for eiendommene, samt innført energioppfølging?
  4. Har man optimalisert driften av bygget mht. energiforbruk? Er energirådgiver engasjert?
  5. Er fysisk risiko kartlagt?
  6. Har kunden på plass en løsning for rapportering av de løpende utslipp og forbruksdata?

Grønt konkurransefortrinn

Det er mange fordeler med denne typen lån. Blant annet fungerer de som incentiv til å investere i tiltak som drar bedriften i en grønnere retning. 


– Ved å knytte dette arbeidet til lånebetingelser, er man forpliktet til å rapportere årlig, noe som inspirerer til kontinuerlig forbedring.

Gjesdal påpeker også at bærekraftig innsats gir nye markedsmuligheter. 


– Bedrifter som jobber målrettet med konkrete tiltak, får bedre omdømme og derved et konkurransefortrinn. I tillegg skaper tydelige målresultater troverdighet både blant kunder og investorer.

Linn Kristine Gjesdal, ansvarlig for bærekraft i Sparebanken Vest

Har du spørsmål om bærekraft?

Ta kontakt med bærekraftsansvarlig Linn Kristine Gjesdal.

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring oss
Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

Finn en rådgiver
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt lokalkontor