Hopp til hovedinnholdet
mikroplast-i-havet

Mikroplastsenteret NAMC mottar 11 millioner fra Agenda Vestlandet 

Med denne tildelingen fra Stiftelsen Agenda Vestlandet viderefører det internasjonale forskningssenteret NAMC flerfaglig forskning for å begrense skadevirkningene av mikroplast. Forskningsresultater fra NAMC blir spilt inn på FNs forhandlingsmøter om en global plastavtale.

North Atlantic Microplastic Centre ble etablert i 2020 i Bergen etter initiativ fra forskningsinstituttet NORCE. Målet er å samle ledende forskere nasjonalt og internasjonalt for å bygge kunnskap om mengden mikroplast i miljøet og hvordan mikroplasten påvirker mennesker.


Senteret har i dag fått 11 millioner kroner fra Agenda Vestlandet til å fortsette arbeidet. Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i det grønne skiftet.


– Tildelingen gjør det mulig for NAMC å fortsette kunnskapsbyggingen om en av vår tids største miljøutfordringer, plast på avveie i miljøet. Vi skal fortsette å levere ny kunnskap og forståelse til nasjonal og internasjonal miljøforvaltning, også direkte inn mot de pågående forhandlingene i FN om en global plastavtale, sa Gunhild Bødtker ved tildelingen under åpningen av NAMC sitt årsmøte i Bergen i dag. Hun leder senteret og er seniorforsker ved NORCE.


Senteret har 18 partnere som representerer den fremste forskingskompetansen innen plastkjemi, økotoksikologi, matematisk modellering og samfunnsforskning, og er i forskningsfronten globalt på mikroplast og plastforurensing.

Mikroplastsenter-2640x1800

Agenda Vestlandet overekker sjekken på 11 milloner til NAMC. Fra venstre daglig leder i Agenda Vestlandet Frode Nergaard Fjeldstad, Senterleder i NAMC Gunhild Bødtker, Vitenskapelig koordinator i NAMC Alessio Gomiero og styreleder og assisterende konserndirektør NORCE Klima og miljø, Hans Kleivdal.

Forskning på mikroplastens påvirkning

Mikroplast finnes overalt på kloden. Selv om FN på de globale plastforhandlingene har ambisjoner om å sette en stopper for plastforsøpling til miljøet, vil det fremdeles være mange usynlige utslipp av den aller minste plasten, mikro- og nanoplast.


– Global plastforurensing av kysten og havet representerer omfattende og komplekse problemstillinger for samfunnet, forvaltningen og næringsvirksomheten både på Vestlandet. Takket være at Agenda Vestlandet delte våre visjoner og støttet etableringen i 2020, bygger nå NAMC kollektiv kunnskap på tvers av landegrenser med et globalt perspektiv, sier Hans Kleivdal, assisterende konserndirektør ved NORCE klima og miljø. Han er også styreleder i NAMC og en av grunnleggerne av senteret.


Det er økende behov for helhetlig kunnskap om utslippspunkt for mikroplast, omfanget av utslippene og hvor mikroplasten ender opp i miljøet. I neste fase av NAMC vil forskning om hvordan denne type forurensning påvirker mennesker, intensiveres. Utbygging av havvind kan gi en risiko for spredning av mer mikroplast. Dette er et eksempel på nye problemstillinger der NAMC skal bidra fremover.


– NAMC har siden oppstarten i 2020 etablert seg som et av de viktigste forskningssentrene som forsker på hvordan plast påvirker mennesker og dyr. Plast har gått fra å bli sett på som avfall til en miljøgift takket være forskningen fra NAMC. På kort tid har senteret fått en viktig rolle i de globale FN-ledede plastforhandlingene, derfor ønsker vi å forlenge støtten til senteret, sier Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder i Agenda Vestlandet.