Bedrift
Farge

Legitimering

Kjære kunde, takk for at du legitimerer deg på nytt hos oss

Flere av våre kunder blir i tiden fremover kontaktet av banken med beskjed om å oppdatere sin legitimasjon. En ny lov stiller strengere krav om gyldig legitimasjonsdokument på våre kunder.

Dette medfører at eksisterende legitimasjon på mange av våre kunder ikke er tilfredsstillende i henhold til dagens regelverk.

Du oppdaterer enkelt din legitimasjon ved å trykke på den grønne knappen. Du kan også oppdatere din legitimasjon ved å besøke en av våre filialer, hvor vi vil ta en kopi av passet ditt. Husk å ta med gyldig pass.

Informasjonen du deler behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

Takk for at du legitimerer deg på nytt hos oss. På den måten kan vi forsikre oss om at din kundeidentitet er riktig.

Sammen gjør vi det bedre.

Med vennlig hilsen
Sparebanken Vest

Spørsmål og svar om legitimering 

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene

Sparebanken Vest aksepterer pass som gyldig legitimasjon.

Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis for flyktninger med RFID

Sparebanken Vest arbeider aktivt med å ivareta vårt samfunnsansvar og forpliktelser til å etterleve krav fra offentlige myndigheter. Den nye hvitvaskingsloven stiller nye krav til hvordan vi som bank er forpliktet til å kjenne våre kunder. Banken har derfor bedt deg om å legitimere deg på nytt ved fremvisning av gyldig pass.

Selv om hvitvaskingsregelverket åpner for at annen legitimasjon er tillatt, vurderer Sparebanken Vest antihvitvaskingsarbeidet som så viktig at vi i denne omgang anmoder om fremvisning av pass, som er den sikreste formen for legitimasjon i Norge

Du kan enkelt legitimere deg på spv.no/legitimering eller besøke ett av våre kontorer med gyldig pass. Det er ikke nødvendig å bestille time.
Se spv.no/kontakt-oss for mer informasjon om åpningstider til ditt lokale Sparebanken Vest kontor.

Etter loven (hvitvaskingsloven § 12) er vi forpliktet til å innhente og bekrefte opplysninger om alle våre kunder. Selv om vi kjenner mange av kundene våre godt, trenger vi å oppdatere din kundeidentitet hos oss.

Se også: finanstilsynet.no/forbrukerinformasjon/Hvitvasking/

For å tilfredsstille myndighetskravet og for å få gjennomført kontrollen innen rimelig tid.

Det er helt trygt å legitimere seg via våre sider. Våre hjemmesider er kryptert og sikret med SSL-sertifikater. Disse sertifikatene garanterer at nettstedet du besøker virkelig er det som det utgir seg for å være. Når en nettside er kryptert med et SSL-sertifikat er data beskyttet mot «tyvlytting», og at noen endrer på de sendte dataene.

En enkel måte å bekrefte at nettstedet du besøker har et gyldig sertifikat, og at kommunikasjonen mellom maskinen/mobilen din og nettstedet er kryptert og uleselig for andre, er å:
• Se om adressen i adressefeltet i nettleseren din begynner med “https://”.
• Se etter grønn adresselinje (enkelte nettlesere benytter en lukket hengelås som symbol i stedet for grønn linje).
• Klikke på den grønne linjen eller hengelåsen og velg “vis sertifikat”. Da kan man kontrollere at sertifikatet er utstedt til den nettsiden man er på, og gyldigheten av sertifikatet.

Nei, dette er et lovkrav som gjelder alle banker (Hvitvaskingsloven §12).
Det er viktig at du legitimerer deg slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og korrekt. Dersom du ikke oppdaterer din kundeidentitet med gyldig pass hos oss, kan en konsekvens være at kontoen din sperres for uttak inntil vi har registret oppdatert legitimasjon på deg.
Da kan du kontakte oss ved å sende en e-post til PMhenvendelser@spv.no eller ringe oss på telefon: 915 05555, valg 8. Mandag-fredag kl. 08:00-16:00.
Noen kunder er allerede tilstrekkelig legitimert. Andre kunder er enda ikke blitt kontaktet.
Dersom du har fått beskjed om at din konto er sperret må du komme innom et av våre kontorer med gyldig pass eller kontakte oss på telefon 915 05555, valg 8. Man-fre. Kl. 08:00-16:00. Eller via e-post: PMhendvendelser@spv.no
Dersom du ikke har gyldig pass, ta kontakt med oss på PMhenvendelser@spv.no
Om du må fornye ditt pass avtaler du en ny frist ved å kontakte oss på ovennevnte e-postadresse eller på telefon 915 05555, valg 8. Mandag-fredag kl. 8-16.

Spørsmål om legitimering?

Ring oss på 915 05555 - valg 8, man-fre mellom 08 og 16.

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer på spørsmål om legitimering

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor