Bedrift
Farge
Flexilån Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
Samlet innvilget kredittramme:
kr 1 000 000 og over 2,75 % 2,87 % 2)
Under kr 1 000 000 3,20 % 3,51 %
*Beregning av effektiv rente    
Boliglån/Boliglån for unge/Fastrentelån
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 1250,-, depotgebyr kr 1250,-, termingebyr per mnd kr 55,-
Flexilån
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 (utnyttelsesgrad 80 % av bev.ramme på kr 2 500 000 innenfor 60 %) som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 1250,-, depotgebyr kr 1250,-, termingebyr per mnd kr 70,-
Lånebeløp som er benyttet i de ulike intervaller: For Boliglån For Flexilån
kr 2 000 000 og over 2 000 000 2 000 000
kr 1 000 000 til kr 2 000 000 1 000 000 -
kr 0 til 1 000 000 750 000 600 000
Eksempel på totale lånekostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag:
Lånebeløp: Totalt kr
1) kr 2 000 000 2 756 458
2) kr 2 000 000 2 791 595
3) kr 2 000 000 2 606 384
4) kr 2 000 000 2 606 267
5) kr 2 000 000 2 741 181
6) kr 2 000 000 2 927 348
For Flexilån: Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter, samt gebyrer og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder
Aksjehandel i Sparebanken Vest Nettbank Pris Endret
Kurtasje (transaksjonspriser)* 0,12 %
Minimumskurtasje 95,00
* Kurtasjesatsen på 0,12% beregnes av verdien på aksjeposten du kjøper eller selger. Handler du aksjeposter for inntil kr 79 200,-, betaler du kun kr 95,- per handel.
Sanntidsinformasjon
Privat** 210,00 per mnd.
Profesjonell** 410,00 per mnd.
Kursoppdatering med 15. minutters forsinkelse 0,00
** Forholdet profesjonell kontra privat er beskrevet i Alminnelige forretningsvilkår, pkt. 3
Aksjehandel i Sparebanken Vest sin Nettbank. Alle priser er inklusiv mva. Pris Endret
Kurtasje
3 måneders velkomsttilbud - ingen minstekurtasje kun 0,05 % av handlet beløp
Kurtasje basiskunder* min. 95,00/0,05 %
Kurtasje bonuskunder** min. 49,00/0,05 %
Kurtasje tradingkunder*** Forhandles individuelt
Børsavgifter
Kursoppdatering med 15. minutters forsinkelse 0,00
Realtidskurser privat 1 nivå 12,50 per måned
Realtidskurser privat 5 nivåer 125,00 per måned
Reatidskurser profesjonell 5 nivåer**** 350,00 per måned
Realtidsapplikasjon
7 dagers prøveabonnement Norne Trader 0,00
Norne Trader (børsavgift 5 nivåer kommer i tillegg) 295,00 per måned
Sluttsedler sendes på e-post. Ved ønske om sluttsedler per post belastes kr 50,00 per sluttseddel
* Kunder som handler opptil 20 handler i løpet av en måned klassifiseres som basiskunde i påfølgende måned
** Kunder som handler over 20 handler i løpet av en måned klassifiseres som bonuskunde i påfølgende måned
*** Kunder som handler over 40 handler eller for mer enn 10. mill. kroner i løpet av en måned får automatisk vilkår som bonuskunder påfølgende måned, men kan ta kontakt for individuelle vilkår
**** Med profesjonell investor menes etter Oslo Børs sine retningslinjer alle kunder som ikke er registrert med personnummer
Aksjehandel via megler Pris Endret
Kurtasje 0,5 % / min. 350,00

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post