Bedrift
Farge
Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
Over kr 2 000 000 2,85 % 2,95 % 1)
Mellom kr 1 000 000 og kr 2 000 000 3,10 % 3,28 %
Under kr 1 000 000 3,40 % 3,63 %
Boliglån for unge Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
2,40 % 2,49 % 3)
Fastrentelån innenfor 75 % av markedsverdi Nominell rente Effektiv rente*  
Rentebindingsperiode:
3 år 2,70 % 2,80 % 4)
5 år 3,05 % 3,16 % 5)
10 år 3,50 % 3,62 % 6)
Fastrente priser gjelder fra 09.01.2019
Tilbudet kan bli endret på kort varsel.
Flexilån Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
Samlet innvilget kredittramme:
kr 2 000 000 og over 2,95 % 3,07 % 2)
Under kr 2 000 000 3,40 % 3,72 %
Byggelån Nominell rente fra Effektiv rente fra*  
Utnyttelsesgrad:
100 % 6,90 % 9,27 %
50 % 6,90 % 11,42 %
20 % 6,90 % 18,20 %
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 1 års løpetid. Etableringsomkostninger 0,50 % min kr 5 000, depotgebyr kr 2 000. Kvartalsvis provisjon 0,33 %
*Beregning av effektiv rente    
Boliglån/Boliglån for unge/Fastrentelån
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 2500,-, termingebyr per mnd kr 55,-
Flexilån
Beregning av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende: Lån på kr 2 000 000 (utnyttelsesgrad 80 % av bev.ramme på kr 2 500 000 innenfor 60 %) som annuitetslån med 25 års løpetid, etableringsgebyr kr 2500,-, termingebyr per mnd kr 70,-
Lånebeløp som er benyttet i de ulike intervaller: For Boliglån For Flexilån
kr 2 000 000 og over 2 000 000 2 000 000
kr 1 000 000 til kr 2 000 000 1 000 000 -
kr 0 til 1 000 000 750 000 600 000
Eksempel på totale lånekostnader inkl. renter, omkostninger og avdrag:
Lånebeløp: Totalt kr
1) kr 2 000 000 2 817 545
2) kr 2 000 000 2 852 957
3) kr 2 000 000 2 680 485
4) kr 2 000 000 2 771 212
5) kr 2 000 000 2 879 549
6) kr 2 000 000 3 022 320
For Flexilån: Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter, samt gebyrer og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post