Bedrift
Farge

Sparing

Se ofte stilte spørsmål om fond og sparing her.

Ofte stilte spørsmål om sparing

Avkastning uttrykker hvordan verdien på dine fondsandeler har utviklet seg i en gitt periode. Avkastningen som oppgis er netto, det vil si fratrukket de kostnader du må betale ved kjøp og salg.

Pengene vil være på din konto innen 7 - 8 virkedager.

For å kunne handle aksjer må du være registrert som kunde hos Norne. Du registrerer deg i nettbanken under Sparing og Aksjehandel.
Et rentefond er et fond som plasserer 100% av forvaltningskapitalen i rentebærende verdipapir som f.eks. obligasjoner og statsobligasjoner. Rentefondene er igjen delt opp i kort- og langsiktige rentefond. Når et rentefond plasserer kapitalen i verdipapir med en løpetid under et år, er det et kortsiktig rentefond. Et langsiktig rentefond plasserer kapitalen i verdipapir med en løpetid lenger enn et år. Rentefond har typisk en lavere risiko og avkastning enn aksjefond.
En fondsforvalter eller forvaltningsselskap er ansvarlig for forvaltningen av fondet og dets portefølje. Disse er underlagt en streng lovgivning og er gjennomregulert av myndighetene for å beskytte investorene og deres fondsandeler.
Et aksjefond er et verdipapirfond som skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper, men normalt er antall enkeltselskaper høyere. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og et aksjefond kan kjøpe og selge aksjer basert på egne vurderinger. Ved å eie flere ulike selskaper oppnår fondet god risikospredning.

Et fond er en form for kollektiv investering. Flere personer går sammen om å investere pengene sine, og hver av investorene blir sittende med en eierandel i fondet.

 

Sparer du i fond finner du årsoppgaven i nettbanken under Postkasse. Har du VPS-konto finner du årsoppgaven under Sparing Mine Fond - VPS-investortjenester Postkasse.

Du kan selv selge fond via nettbank. Du velger Sparing - Fondshandel - Klikk her for å gå til fondshandel. 

Du kan selv kjøpe fond via nettbanken. Du velger Sparing - Fondshandel - Klikk her for å gå til fondshandel. (Har du ikke handlet fond før, må du opprette fondshandelskonto ved å gå til skjema for åpning av fondshandelskonto.)

Ved handel før 09.30 får du sluttkurs neste virkedag. Ved handel etter 09.30 får du sluttkurs to dager etter. Dette gjelder ved de fleste fond.

Er du kunde hos oss kan du sende oss en melding via Postkasse i nettbanken, eller chatte med oss. Har du VPS-beholdningen i en annen bank, og vil flytte den til oss må du fylle ut fullmaktsskjema og sende til banken.

Klikk her for å logge inn og avtale et møte med en rådgiver på ditt kontor.

Du kan også ringe oss på tlf. 915 05555 og velge 2 - 4 for å snakke direkte med en rådgiver om sparing og plassering.

Skatt på alminnelig inntekt for inntektsåret 2020 er 22 %. Herunder rentegevinster. Aksjefondsgevinster og -tap oppjusteres med en faktor på 1.44, som gjør at reell skatt er 31,68 %.

 Velg Betale og Faste oppdrag i nettbanken. Her kan du endre eller slette en fast overføring.

En spareavtale i fond er et fast trekk hver måned som du kjøper andeler i et fond for. De fleste fond har en minimumstegning på 100 kroner i måneden. Du kan enkelt opprette spareavtale i fond i nettbank og mobilbank. Du kan også opprette flere avtaler dersom du ønsker det.

a) Spare i barnets navn: 
Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.
Høy nettoformue kan føre til redusert stipend/studielån.

b) Spare i foreldrenes/verges navn:
Foreldrene kan fritt disponere midlene.
Begrenser ikke muligheten til studielån.
Midlene kan inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Vårt generelle råd er å gå for en både-òg-løsning. Det er alltid klokt å spare noe i fond. Juster heller beløpet opp og ned etter økonomiske rammer og tidshorisont på sparingen. Aksjemarkedet gir høyere avkastning enn bank over tid, men svinger på kort sikt. Sparer du til et nært forestående huskjøp, kan fortsatt 100 kroner settes i fond for ikke å gi slipp på den gode vanen. Vil du ha høyere avkastning må du ta risiko, men husk at høyere risiko ikke alltid gir høyere avkastning.

Snakk med oss, vi hjelper deg å finne ut hvordan du kan spare smartest!

Skatt på alminnelig inntekt for inntektsåret 2020 er 22 %. Herunder rentegevinster. Aksjefondsgevinster og -tap oppjusteres med en faktor på 1.44, som gjør at reell skatt er 31,68 %.
Ja - det kan du. Dersom mottaker ikke er myndig må vi innhente tillatelse fra foresatte. Dette opplyser du selv om i bestillingsskjemaet i nettbanken.

Ja. Både giver og mottaker må være kunde i Sparebanken Vest. Dersom mottaker ikke er kunde, må han eller hun først bli kunde i banken. Les mer om hvordan bli kunde på denne siden. Hvis mottakeren er mindreårig, må foresatte legitimere seg sammen med barnet på et av våre kontorer for å bli kunde.

Det finnes to måter å bestille en depositumskonto på i Sparebanken Vest:

  1. Utleier bestiller depositumskonto i nettbanken sin
  2. Begge parter møter opp på kontor

Det enkleste og billigste er å gjøre det selv i nettbanken.

» Les mer om hvordan bestille depositumskonto på denne siden

Er leieforholdet over og depositumskontoen skal avsluttes? Da skal leietaker ha tilbake beløpet - med eventuelle renter.

For å avslutte kontoen, kan utleier sende banken en melding fra nett- eller mobilbank. Da fjerner vi utleier som disponent for kontoen.

Depositumskontoen gjøres så om til en vanlig høyrentekonto som eies nå alene av leietaker.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor