Bedrift
Farge

Legitimering

Mange kunder har blitt kontaktet av oss, med beskjed om å oppdatere legitimasjonen sin. Banktjenestene vi benytter oss av i hverdagen er avhengig av tillit mellom flere aktører, og er derfor underbygget av strenge regler. Blant annet hvitvaskingsloven, som stiller krav til at vi må ha oppdatert informasjon om alle kunder.

Hva innebærer dette for deg?

Alle kunder som må legitimere seg hos oss blir kontaktet via SMS eller brev, og vil få oppgitt en individuell frist for å legitimere seg. Vi gir beskjed på forskjellige tidspunkt for å unngå stor pågang, slik at vi kan bistå alle på best mulig måte.

Slik gjør du det

Vi har satt opp en digital løsning som skal gjøre legitimering så enkelt som mulig i en travel hverdag. I vår mobil- eller nettbank kan du enkelt sende inn to typer legitimasjon: gyldig pass eller gyldig førerkort utstedt etter 1. januar 1998. 

Du er også velkommen til å besøke et av våre kontor for å legitimere deg der. Dersom du besøker et kontor, anbefaler vi deg å ta med pass da det tar kortere tid å registrere fordi det inneholder en databrikke som overfører informasjonen (RFID).

Du kan være trygg på at informasjonen som deles med oss blir behandlet på en sikker og konfidensiell måte i henhold til bankens rutiner for personvern og informasjonssikkerhet.

Hvorfor gjør vi dette?

I tillegg til lovkravene, er et av bankens viktigste samfunnsoppdrag å forebygge og oppdage økonomisk kriminalitet. Med oppdatert legitimasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri og svindelforsøk. Det betyr ikke at vi mistenker deg som kunde, men at det er lettere for oss å avdekke feil når vi har oppdatert data på våre kunder.
 

Spørsmål og svar om legitimering 

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. I tillegg til lovkravene, er en av bankens viktigste samfunnsoppdrag å forebygge og oppdage økonomisk kriminalitet. Med oppdatert legitimasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri og svindelforsøk. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men at det er lettere for oss å avdekke feil når vi har oppdatert data på våre kunder. 
 

Vi vurderer antihvitvaskingsarbeidet som så viktig at vi anbefaler at du viser oss passet ditt, som er den sikreste formen for legitimasjon i Norge. Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis for flyktninger med RFID.

Vi ser at det kan være utfordrende for noen av våre kunder å fremvise pass innen fristen for å legitimere seg. Derfor aksepterer vi også norske førerkort utstedt etter 1. januar 1998 som gyldig legitimasjon. For kunder som ikke har gyldig pass eller førerkort, er norsk bankkort med bilde tillatt under visse vilkår. I dette tilfellet må du møte opp personlig i et av våre kontor for å avklare om dette unntaket kan gjelde for deg. Under særskilte vilkår, åpner vi også for andre legitimasjonstyper, men her er det viktig at du kontakter oss, slik at vi kan vurdere hvilke vilkår som kan gjelde for deg. 

Du kan enkelt legitimere deg digitalt. Etter anbefaling fra NorSIS ønsker vi at dette gjøres fra din mobil- eller nettbank. Du kan også besøke ett av våre kontorer med gyldig pass eller et norsk førerkort. Det er ikke nødvendig å bestille time. Se spv.no/kontakt-oss for mer informasjon om åpningstider til ditt lokale kontor.

 

Hvitvaskingsloven stiller krav til hvordan vi som bank er forpliktet til å kjenne våre kunder. Det betyr at informasjonen om kundene våre skal holdes oppdatert.

Vi må samle inn ny dokumentasjon når tidligere opplysninger ikke er innenfor kravene til gyldig legitimasjon. Selv om vi kjenner mange av kundene våre godt, trenger vi å oppdatere kundeidentiteten din dersom du har fått beskjed om det. Også vi som jobber i banken må gjøre dette.   

Ja, vi er pålagt å stille spørsmål til alle kundene våre, fordi vi må kjenne kundene og deres bruk av banken. Spørsmålene kan oppfattes som uvanlige, men bidrar til et av bankens viktigste samfunnsoppdrag: Bekjempelse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. 

Plikten til å kjenne kundene er blant annet beskrevet her:
- Hvitvaskingsloven
Samfunnsansvar og ansvarlig forretningsdrift

 
Alle kunder, både nye og gamle må legitimere seg og svare på spørsmål. Noen må oppdatere opplysningene sine, mens andre må oppgi dem for første gang.
Kunder som ikke har legitimert seg, og som nærmer seg fristen, vil kunne motta en oppringning fra en kunderådgiver i Sparebanken Vest, eller fra en rådgiver i et tredjeparts selskap som gjennomfører påminnelsesoppringninger på våre vegne. Disse vil ikke be deg om å oppgi personopplysninger eller kort-/kontoopplysninger, men de vil henvise til de samme legitimeringsmulighetene som du har fått oppgitt i brev eller SMS tidligere.
Nei, alle banker i Norge og internasjonalt må følge hvitvaskingsloven, som stiller krav til gyldig legitimasjon og til å ha oppdatert informasjonen om sine kunder.
Det er viktig at du legitimerer deg slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og korrekt. Dersom du ikke overholder fristen, og du ikke har bedt om utsettelse, vil kontoen din eller kortet ditt bli sperret for uttak inntil vi har kommet i kontakt med deg og fått avtalt hvordan vi skal få registret gyldig legitimasjon på deg. Dersom vi etter gjentatte forsøk ikke har vært i stand til å innhente gyldig legitimasjon fra deg, vil vi måtte sperre dine kort, kontoer og andre avtaler, og i verste fall avvikle kundeforholdet.
Det er viktig at du svarer på spørsmålene, slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og korrekt. Dersom du ikke svarer, kan det føre til begrensninger i bruk av produkter og tjenester og i verste fall må vi avvikle kundeforholdet.
Da kan du kontakte oss ved å ringe oss på telefon 915 05555 (valg 8) alle dager fra kl. 07-23, eller ta kontakt med et av våre kontorer. Vi vil da avtale en ny frist innen rimelig tid, og sikre at du kan disponere kort og konto i mellomtiden.
Flertallet av våre kunder har allerede registrert gyldig legitimasjon. Andre kunder har enda ikke blitt kontaktet.
Dersom du har fått beskjed om at konto eller kort er sperret, kan du kontakte oss på telefon 915 05555 (valg 8), alle dager fra kl. 07-23, eller møte opp på et av våre kontorer. Vår rådgiver vil da kunne gjenåpne kort eller konto og samtidig avtale en ny frist for legitimering.

For kunder som ikke har gyldig pass eller førerkort, er norsk bankkort med bilde tillatt under visse vilkår. I dette tilfellet må du møte opp personlig i et av våre kontor for å avklare om dette unntaket kan gjelde for deg.

I noen tilfeller kan vi godkjenne andre former for legitimasjon, men da er det viktig at vi kommer i kontakt med deg for å avklare hvilke muligheter vi har i akkurat ditt tilfelle. For noen blir løsningen å skaffe seg nytt pass og i så fall vil vi avtale en ny frist med deg. Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å skaffe deg pass eller annen gyldig legitimasjon, vil våre rådgivere kunne avklare hvilke muligheter som finnes. Ta kontakt med oss på telefon 915 05555 (valg 8), alle dager fra kl. 07-23, eller møt opp på et av våre kontorer, for mer informasjon.

 

Spørsmål om legitimering?

Ring oss på 915 05555 (valg 8) - man-fre fra 07-23.

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer på spørsmål om legitimering

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor