Bedrift
Farge

Legitimering

Har du fått en SMS eller et brev fra oss som ber deg om å legitimere deg på nytt? Da er du en av våre kunder som må vise oss gyldig pass så snart som mulig. 


Har du ikke nettbank, gå til dette skjemaet.

Hvitvaskingsloven stiller strengere krav om at vi må ha oppdatert informasjon om alle kundene våre. Derfor er det mange av våre kunder som blir kontaktet nå og i tiden fremover med beskjed om å vise gyldig pass. På denne måten kan vi forsikre oss om at kundeidentiteten din stemmer. 

 

Slik gjør du det

Du kan enkelt og sikkert oppdatere legitimasjonen din ved å sende oss to bilder – ett av deg selv og ett av passet ditt. Du er også velkommen til å stikke innom ett av kontorene våre og vise passet ditt der.

Du kan være trygg på at informasjonen som du deler med oss blir behandlet på en sikker og konfidensiell måte i henhold til bankens taushetsplikt. 

 

Hvorfor gjør vi dette?

Ett av bankens viktigste samfunnsoppdrag er å forebygge og oppdage økonomisk kriminalitet som ID-tyveri, hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er bakgrunnen for at vi spør kundene våre om å legitimere seg på nytt. Det betyr ikke at vi mistenker deg som kunde, men det vil bli lettere for oss å avdekke feil når vi oppdaterer kundedataene våre. 
 
Takk for at du legitimerer deg på nytt hos oss og for at du er kunde i Sparebanken Vest.

 

Spørsmål og svar om legitimering 

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene

Sparebanken Vest aksepterer pass som gyldig legitimasjon.

Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis for flyktninger med RFID

Sparebanken Vest arbeider aktivt med å ivareta vårt samfunnsansvar og forpliktelser til å etterleve krav fra offentlige myndigheter. Den nye hvitvaskingsloven stiller nye krav til hvordan vi som bank er forpliktet til å kjenne våre kunder. Banken har derfor bedt deg om å legitimere deg på nytt ved fremvisning av gyldig pass.

Selv om hvitvaskingsregelverket åpner for at annen legitimasjon er tillatt, vurderer Sparebanken Vest antihvitvaskingsarbeidet som så viktig at vi i denne omgang anmoder om fremvisning av pass, som er den sikreste formen for legitimasjon i Norge

Du kan enkelt legitimere deg på spv.no/legitimering eller besøke ett av våre kontorer med gyldig pass. Det er ikke nødvendig å bestille time.
Se spv.no/kontakt-oss for mer informasjon om åpningstider til ditt lokale Sparebanken Vest kontor.
Hvitvaskingsregelverket krever at kundeforholdet følges opp løpende. Det betyr at informasjonen om kundene våre skal holdes 
oppdatert, og det må samles inn ny dokumentasjon når det er tvil om tidligere innhentende opplysninger er korrekte eller tilstrekkelige. 
Selv om vi kjenner mange av kundene våre godt, trenger vi å oppdatere din kundeidentitet hos oss.
 
For å tilfredsstille myndighetskravet og for å få gjennomført kontrollen innen rimelig tid.

Det er helt trygt å legitimere seg via våre sider. Våre hjemmesider er kryptert og sikret med SSL-sertifikater. Disse sertifikatene garanterer at nettstedet du besøker virkelig er det som det utgir seg for å være. Når en nettside er kryptert med et SSL-sertifikat er data beskyttet mot «tyvlytting», og at noen endrer på de sendte dataene.

En enkel måte å bekrefte at nettstedet du besøker har et gyldig sertifikat, og at kommunikasjonen mellom maskinen/mobilen din og nettstedet er kryptert og uleselig for andre, er å:
• Se om adressen i adressefeltet i nettleseren din begynner med “https://”.
• Se etter grønn adresselinje (enkelte nettlesere benytter en lukket hengelås som symbol i stedet for grønn linje).
• Klikke på den grønne linjen eller hengelåsen og velg “vis sertifikat”. Da kan man kontrollere at sertifikatet er utstedt til den nettsiden man er på, og gyldigheten av sertifikatet.

Nei, dette er et lovkrav som gjelder alle banker i Norge og internasjonalt.
Det er viktig at du legitimerer deg slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og korrekt. Dersom du ikke oppdaterer din kundeidentitet med gyldig pass hos oss, kan en konsekvens være at kontoen din sperres for uttak inntil vi har registret oppdatert legitimasjon på deg.
Da kan du kontakte oss ved å sende en e-post til PMhenvendelser@spv.no eller ringe oss på telefon: 55 21 78 59  Mandag-fredag kl. 08:00-23:00.
Noen kunder er allerede tilstrekkelig legitimert. Andre kunder er enda ikke blitt kontaktet.
Dersom du har fått beskjed om at din konto er sperret må du komme innom et av våre kontorer med gyldig pass eller kontakte oss på telefon 55 21 78 59. Man-fre. Kl. 08:00-23:00. Eller via e-post: PMhendvendelser@spv.no
Dersom du ikke har gyldig pass, ta kontakt med oss på PMhenvendelser@spv.no
Om du må fornye ditt pass avtaler du en ny frist ved å kontakte oss på ovennevnte e-postadresse eller på telefon  55 21 78 59. Mandag-fredag kl. 8-23.

Spørsmål om legitimering?

Ring oss på 55 21 78 59 - man-fre fra 08-23.

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer på spørsmål om legitimering

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor