Bedrift
Farge

Vi lanserer kundeutbytte

Ofte stilte spørsmål om kundeutbytte

Alle Sparebanken Vest-kunder som har hatt innskudd og/eller lån minst én dag i regnskapsåret 2019 kvalifiserer til å få kundeutbytte i 2020. Det gjelder også bedriftskunder, lag og foreninger.
Maksbeløpet for kundeutbytte per person vil være 7080 kroner. Da må du minst ha 2 millioner kroner i lån i Sparebanken Vest, og minst 2 millioner kroner på konto. Nedre grense for å få kundeutbytte er utbetaling på 100 kroner.
Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.
Ja, som kunde må du skatte av den utbetalte summen. Kundeutbyttet beskattes med skattesatsen for alminnelig inntekt. Ifølge skatteetaten er kundeutbytte skattepliktig både for privatperson og bedrift.
Ja, maks utbetaling per ektepar eller samboerpar er 14 160 kroner. For at en familie skal oppnå maks utbetaling, må dere til sammen ha 4 millioner kroner i lån og 4 millioner kroner i innskudd. Samlet kundeutbytte for lån vil bli utbetalt til hovedlåntaker. 
Hvis du har blitt kunde i løpet av året, vil beregnet kundeutbytte være basert på hvor lenge du har vært kunde. En ny kunde fra 30. juni vil for eksempel oppnå 50 prosent av maks beløp.
Ja. Du får utbetalt utbytte for den tiden du har vært kunde i forrige år. Utbetalt kundeutbyttet er basert på hvor lenge du har vært kunde. Hvis du har vært kunde i seks av tolv måneder i løpet av gjeldende år, får du utbetalt 50 prosent av det som totalt er mulig å oppnå for deg.
Nei, kundeutbytte vil gjelde for lån og innskudd i banken, og ikke andre spareprodukter som fond og aksjer.
Det er fordi kundeutbytteordningen skal fordeles jevnt for så mange som mulig av våre kunder og derfor har vi satt et tak på lån og innskudd slik at flest mulig av våre kunder får ta del i bankens overskudd.
Kundeutbytte beregnes på aktuelt lån og innskudd i den perioden du har vært kunde. Dersom du ikke har konto hos oss lenger, må du ta kontakt med banken for å registrere det kontonummeret du ønsker kundeutbytte på.
Lånekunder bidrar også til bankens resultat i form av rentene som de betaler på sitt lån. Derfor har de krav på kundeutbytte så vel som sparekundene. Dette følger også av regulatoriske krav.

Vi vurderer hele tiden hvordan vi på best mulig måte kan bruke utbyttet fra samfunnskapitalen vår slik at det kommer kunder, eiere og samfunnet til gode. De siste ti årene har vi sammen skapt nesten 1 milliard i utbytte til Vestlandet. Penger som er brukt til å finansiere små og store prosjekter til beste for alle som bor her. Det skal vi selvfølgelig fortsette med, da det er en viktig del av grunntanken i sparebankmodellen.

 Ja. Kundeutbytte betales til personer, bedrifter, lag og foreninger med innskudd og/eller lån i banken.
Nei, du kan ikke regne ut dette selv. Utbyttet er basert på bankens resultat og daglig saldo gjennom hele året for både innskudd og lån. 
Vi vil starte prosessen med utbetaling i april/mai og regner med at de fleste kunder har pengene på konto i begynnelsen av mai.

Sparebanken Vest er 60 prosent samfunnseid og utbytte vil derfor betales ut til samfunnsnyttige formål så lenge bankens generalforsamling vedtar dette. Det er viktig at bankens overskudd fortsatt går til samfunnsnyttige formål, noe som er grunntanken bak det å være en sparebank. For oss er det viktig å gi tilbake til deg og samfunnet og de siste ti årene har vi sammen skapt nesten 1 milliard i utbytte til Vestlandet. Penger som er brukt til å finansiere små og store prosjekter til beste for alle som bor her. Det skal vi selvfølgelig fortsette med.

Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor