Bedrift
Farge

Vi lanserer kundeutbytte

Ofte stilte spørsmål om kundeutbytte

Grunnlaget er hva du har i innskudd og lån, fra dag til dag i 2019. Beløpene fra hver dag i året legges sammen og deles på antall dager i det gjeldende året for å finne gjennomsnittet.

Det er satt en grense på 2 millioner per dag i grunnlag på både lån og innskudd. Uansett hvor mye du har kan grunnlaget bli maks 2 millioner i lån og 2 millioner i innskudd.

Deler du lån med noen, justeres grensen opp fra 2 til 4 millioner på lån. Grunnlag og utbytte på felles lån vises og utbetales kun til hovedlåntaker. Personer som deler lån er selv ansvarlige for å dele kundeutbytte seg imellom.

Hvis du har blitt kunde i løpet av året 2019, vil beregnet kundeutbytte være basert på hvor lenge du har vært kunde. En ny kunde fra 30. juni vil for eksempel oppnå 50 prosent av maks beløp.

 

 

Sparebanken Vest-kunder som har hatt innskudd og/eller lån i 2019 kvalifiserer til å få kundeutbytte i 2020. Det gjelder også bedriftskunder, lag og foreninger.  Vær oppmerksom på at personer som deler lån selv er ansvarlige for å dele kundeutbytte seg imellom.
Maksbeløpet for kundeutbytte per person vil være 7080 kroner. Da må du minst ha 2 millioner kroner i lån i Sparebanken Vest, og minst 2 millioner kroner på konto. Nedre grense for å få kundeutbytte er utbetaling på 100 kroner.
Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.
I 2019 må man ha hatt minst 56 600 kroner sammenlagt i lån eller innskudd i snitt gjennom året for å få utbetalt 100 kroner, som er nedre grense for utbetaling av kundeutbytte. Deler du lån med noen, utbetales kundeutbytte kun til hovedlåntaker. Personer som deler lån er selv ansvarlige for å dele kundeutbytte seg imellom.
I snitt så får våre boliglånskunder kr 3 200 i utbytte i 2020. Beløpet du får er avhengig av hvor mye du har i lån og innskudd og hvor lenge du har vært kunde i 2019. 
Ja, som kunde må du skatte av den utbetalte summen. Kundeutbyttet beskattes med skattesatsen for alminnelig inntekt. Ifølge skatteetaten er kundeutbytte skattepliktig både for privatperson og bedrift.
Utbetalingsdatoen er 21. april. 
Vi varsler våre kunder som får kundeutbytte 2. april. Selve utbetalingen skjer 21. april.  
 Ja. Kundeutbytte betales til personer, bedrifter, lag og foreninger med innskudd og/eller lån i banken.
Ifølge skattedirektoratet er kundeutbyttet skattepliktig både for privatpersoner og bedrift og vil bli innberettet til skattemyndighetene fra banken. 
Brev om kundeutbytte kan benyttes som kvittering/bilag. Dette brevet vil bli sendt ut til nettbankpostkassen eller via brevpost. 
Ja, maks utbetaling per ektepar eller samboerpar er 14 160 kroner. For at en familie skal oppnå maks utbetaling, må dere til sammen ha 4 millioner kroner i lån og 4 millioner kroner i innskudd. Samlet kundeutbytte for lån vil bli utbetalt til hovedlåntaker. Personer som deler lån er selv ansvarlige for å dele kundeutbytte seg imellom.
Ja. Du får utbetalt utbytte for den tiden du har vært kunde i forrige år.  Utbetalt kundeutbytte er basert på hvor lenge du har vært kunde. Hvis du har vært kunde i seks av tolv måneder i løpet av gjeldende år, får du utbetalt 50 prosent av det som totalt er mulig å oppnå for deg. 
Barn får utbetalt sitt kundeutbytte til egen konto.
Nei, kundeutbytte vil gjelde for lån og innskudd i banken, og ikke andre spareprodukter som fond og aksjer.
Det er fordi kundeutbytteordningen skal fordeles jevnt for så mange som mulig av våre kunder og derfor har vi satt et tak på lån og innskudd slik at flest mulig av våre kunder får ta del i bankens overskudd.
Kundeutbytte for innskudd blir utbetalt til kontoeier og maksimalt kvalifiserende beløp er 2 millioner kroner per kunde. Disponentar som ikke er kontoeier, får ikke utbetalt del av kundeutbytte.
Det er kun kontoeier som får utbetalt kundeutbytte og grensen for kvalifiserende beløp økes ikke, selv om det er flere disponenter enn kontoeier på konto. Personer som deler lån er selv ansvarlige for å dele kundeutbytte seg imellom.
Kundeutbytte beregnes på aktuelt lån og innskudd i den perioden du har vært kunde. Dersom du ikke har konto hos oss lenger, må du ta kontakt med banken for å registrere det kontonummeret du ønsker kundeutbytte på.
Lånekunder bidrar også til bankens resultat i form av rentene som de betaler på sitt lån. Derfor har de krav på kundeutbytte så vel som sparekundene. Dette følger også av regulatoriske krav.

Vi vurderer hele tiden hvordan vi på best mulig måte kan bruke utbyttet fra samfunnskapitalen vår slik at det kommer kunder, eiere og samfunnet til gode. De siste ti årene har vi sammen skapt nesten 1 milliard i utbytte til Vestlandet. Penger som er brukt til å finansiere små og store prosjekter til beste for alle som bor her. Det skal vi selvfølgelig fortsette med, da det er en viktig del av grunntanken i sparebankmodellen.

Nei, du kan ikke regne ut dette selv. Utbyttet er basert på bankens resultat og daglig saldo gjennom hele året for både innskudd og lån.  I gjennomsnitt vil våre boliglånskunder ligge på 
kr 3 200, og du kan se noen flere eksempler på
www.spv.no/kundeutbytte

Kundeutbytte for 2019 blir utbetalt 21. april 2020.

Sparebanken Vest er 60 prosent samfunnseid og utbytte vil derfor betales ut til samfunnsnyttige formål så lenge bankens generalforsamling vedtar dette. Det er viktig at bankens overskudd fortsatt går til samfunnsnyttige formål, noe som er grunntanken bak det å være en sparebank. For oss er det viktig å gi tilbake til deg og samfunnet og de siste ti årene har vi sammen skapt nesten 1 milliard i utbytte til Vestlandet. Penger som er brukt til å finansiere små og store prosjekter til beste for alle som bor her. Det skal vi selvfølgelig fortsette med.

Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor