Bedrift
Farge

Koronafondet

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært Koronafond på inntil 100 millioner kroner. Fondet skal støtte lag og organisasjoner på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. 

Jenter i fotballdrakter me Sparebanken Vest-logo. Koronafondet.

Barn og unge må passes ekstra godt på i krisen vi står i nå. Koronafondet vil være med på å sikre at fritidstilbudene og andre viktige tiltak består.

Her kan du søke støtte

Spørsmål og svar om Koronafondet

Prosjekter må finne sted i Vestland eller Rogaland fylke, samt Volda i nord. 

Støtte til lag og organisasjoner på Vestlandet innenfor idrett- og kulturfeltet der livsgrunnlaget trues på grunn av koronaepidemien: billettsalg, deltakeravgift, eller andre ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst vil være en del av helhetsvurderingen. Deler av ekstrakostnadene vil kunne dekkes av Koronafondet.

Tiltak som sikrer finansiering av aktiviteter til barn og ungdom i en tid hvor flere familier vil få større utfordringer med dette. 

Tiltak som sikrer at frivillige lag og organisasjoner innenfor idrett- og kulturfeltet kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen.

Vi støtter ikke privatpersoner, enkeltartister eller utøvere, men lag og foreninger. 

Vi dekker ikke kostnader til prosjekter som er ferdigstilt.

Vi støtter ikke rene kommersielle formål.

Vi støtter ikke prosjekter med partipolitisk eller religiøst innhold.

Mer informasjon om kriterier og informasjon ligger i søknadsportalen. 

Søknadene vil bli behandlet løpende, og det er ingen søknadsfrist. 
Koronafondet er på inntil 100 millioner kroner og det er besluttet tildeling inntil 100 millioner avhengig av situasjonen og de totale konsekvenser. 

Søknader vil bli underlagt en kvalitativ vurdering utfra behov, konsekvenser med mer. 
 
Søker kan forvente tilbakemelding innen seks uker etter innsendt søknad. 
Alle vil få svar på sine søknader.
Tildelingskriterier vil ta hensyn til og sees opp mot myndighetenes kriterier for sine krisepakker og deres tidsperspektiv.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor