Bedrift
Farge

IPS

IPS passer for alle som sparer til pensjon. Ettersom pengene låses til pensjonsformål, bør du vurdere andre spareprodukter dersom du er usikker på hva du skal bruke pengene til. Sparing i fond på aksjesparekonto er et godt alternativ dersom du sparer langsiktig.

Den største fordelen er skattefradraget du får ved innskudd/sparing. I tillegg at det ikke er formuesskatt på innestående beløp, men også at det fungerer som en låsing av midler til pensjonsalderen.

Du kan lese mer om dette på IPS-sidene våre.

Dette er en veldig individuell vurdering. Dersom du ikke har fylt opp BSU og er under 33 bør du fokusere på å spare i BSU først. Har du behov for fleksibilitet i økonomien fremover bør du også gjerne vente med IPS sparing ettersom det låser midlene dine. Samtidig kan man gjerne begynne så smått og så tidlig man vil.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere på tlf. 915 05555 for å få satt opp en spareplan tilpasset dine behov og livssituasjon.

Årlig fradrag på 23% (alminnelig skatt på inntekt) av innskudd opp til 40.000. Ingen formuesskatt. Skatt ved uttak vil være den da gjeldende alminnelige skattesats.

Pengene er bundet til pensjon og kan tas ut først når du fyller 62 år. Utbetalingen skal skje over minimum 10 år og skal vare til du minst er 80 år.

Dersom IPS-sparingen din er liten kan pengene tas ut raskere.

 
Ja, da er man veldig flink. Men fyll opp BSU først, og vær bevisst på at IPS-penger er låst til pensjon og bare pensjon.
Du kan spare opptil 40 000 kr årlig frem til fylte 75 år.

Du kan velge månedlig spareavtale eller engangsinnskudd - eller begge deler.

Da går du til «Fondshandel» i nettbanken under «Sparing».

Sette opp spareavtale:

  • Klikk på "Spareavtale"
  • Velg "Opprett spareavtale"
  • Fra "Månedlig trekkdato" velger du IPS, etterfulgt av ønsket trekkdato, feks. «IPS 15.».
  • Fyll inn og sjekk de andre feltene
  • For å velge din sparemodell, finn din ønskede modell i nedtrekksmenyen under Fond nederst på siden.

Kjøpe fond til IPS (engangsinnskudd):

  • Klikk på "Kjøpe fond"
  • Velg "Pensjonssparing" fra "Portefølje"
  • Under Velg fond, kan du velge selv blant alle fondene vi tilbyr, eller en av de fem sparemodellene.
  • Fyll inn og sjekk de andre feltene

Individuell pensjonssparing - IPS 

En IPS har ingen direkte kostnader verken til administrasjon eller kjøp. Det som koster noe er fondene som du sparer i.

Ren rente - 0,33 %
Rente pluss - 0,63 %
Balansert - 1,16 %
Offensiv - 1,52 % 
Ren aksje - 1,55 %

Alle fond

På fondsoversikten finner du til enhver tid oppdaterte forvaltningskostnader på alle fondene vi tilbyr.

Disse fondene varierer fra 0,19 % til 2 % i årlige forvaltningskostnader.

Sparepengene kan utbetales fra du fyller 62 år. Det må skje over minst 10 år og minimum inntil du fyller 80 år. Begynner du å ta pengene ut ved fylte 62 år, blir altså utbetalingsperioden minimum 18 år.

Dersom du ikke har avtalt noe annet, vil utbetalingen starte fra du fyller 75 år.

Det finnes likevel unntak som gjør at utbetaling kan starte tidligere. Vi anbefaler deg derfor å lese og sette deg inn i vilkårene for IPS (PDF).

Ulempen er at pengene er bundet frem til fylte 62 år, og må tas ut frem til 80 år eller over minimum 10 år.
En IPS er personlig og du styrer selv innbetalingene. Ved uføre kan du starte utbetalinger i samsvar med uføregrad.
IPS holdes utenfor felleseie ved skilsmisse.

Pensjonspengene fra IPS vil benyttes til barnepensjon dersom du dør. 

Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over 10 år. 

Har du ikke barn under 21 år, vil den benyttes til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke går til til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor