Bedrift
Farge

Du som har boliglån

Har du boliglån i Sparebanken Vest? Se ofte stilte spørsmål om boliglån her!

Spørsmål & svar for deg med boliglån

Hvis du har bundet renten og ønsker å betale ekstra ned på lånet, eller innfri lånet helt i denne perioden, må du betale tilbake bankens rentetap dersom det alminnelige rentenivået har sunket. Denne rentetapserstatningen kalles ofte overkurs.

Skulle det motsatte skje, og renten har steget i perioden, vil du få tilbake bankens rentegevinst (underkurs). Det utbetales ikke underkurs det første året av rentebindingstiden.

Betal ekstra avdrag som en vanlig regning, og bruk lånets kontonummer som mottakerkonto. Du trenger ingen KID eller melding på denne betalingen.

Merk at hvis du gjør innbetalingen etter at neste forfall er varslet (10 dager før), vil den ekstra innbetalingen regnes som betaling av varslet forfall. Du blir derfor ikke trukket noe på forfallsdato (så sant du har gjort en ekstra innbetaling som er større enn det varslede forfallet).

Du kan endre fordallsdato i nettbanken og mobilbanken. Gå til Mine Lån og velg Endre lån. Merk at første avdrag ikke blir likt ditt vanlige terminbeløp. Det er fordi det enten er mer eller mindre tid enn en måned mellom to forfall når man endrer forfallsdato.

I mobilbanken eller ved å sende inn skjemaet Endre lån i nettbanken.


Det gjør du enkelt i mobilbanken eller nettbanken på samme måte som du overfører mellom vanlige konti.

Du kan også søke om avdragsfrihet i nettbanken og mobilbanken. Gå til Mine Lån og velg Endre lån. Kundeservice (tlf 05555) eller rådgiveren din kan også hjelpe deg. 

Du kan søke avdragsfrihet på lån innenfor 60 % av verdigrunnlaget.

Du finner årsoppgaven i din personlige postkasse i nettbanken.
Du finner all informasjon om lånet under Detaljer i nettbanken. Du vil også få tilsendt nedbetalingsplan og gjeldsbrev som viser lånevilkårene når du opptar lånet.
Kontakt rådgiveren din eller send oss din søknad via nett.

PS! Logger du inn i nettbanken og søker er dine personlige opplysninger allerede utfylt. 

Hvis du har god sikkerhet i egen bolig, kan du benytte denne sikkerheten til å finansiere bil eller båt, og dermed få en lavere rente.

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post