Bedrift
Farge

Barne- og ungdomsforsikring

Her finner du svar på dine spørsmål om Barne- og ungdomsforsikring fra Frende.

Ofte stilte spørsmål om barne- og ungdomsforsikring

Barna våre er det kjæreste vi har. Hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller skadet, er det godt å vite at du har en økonomiske sikkerhet til å tilrettelegge for barnet og dets fremtid. Frende sin barne- og ungdomsforsikring gir deg og familien trygghet helt frem til barnet er voksent og etablert.

Medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, uførepensjon, engangsutbetaling for utvalgte sykdommer, sykehusopphold, ombygging av bolig, behandlingsutgifter og dødsfall.

Barneforsikringen avsluttes ved utgangen av det året barnet fyller 26 år. Følgende dekninger videreføres: Uførepensjon og dødsfall.

Se vilkår for mer informasjon på www.frende.no om dekninger og summer.

Ring kundeservice på telefon 05555. Du kan også be oss om et tilbud, og så kontakter vi deg snarest.

Dekningene gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 26 år, med unntak for dagpenger ved sykehusopphold som opphører i det forsikrede fyller 18 år.

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post