Hopp til hovedinnholdet

Vilkår Google Pay


Vilkår for bruk av Google Pay med betalingskort fra Sparebanken Vest

1. Innledning

Ved å akseptere vilkårene i dette dokumentet, samt registrere ditt Sparebanken Vest kort i Google Pay, inngås en avtale om at ditt betalingskort fra Sparebanken Vest kan brukes for betalinger i butikker, apper eller på internett med Google Pay. Disse vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte da du mottok kortet. Vi gjør også oppmerksom på at du selv også aksepterer Google sine vilkår for Google Pay ved å laste ned appen Google Pay.

Vilkårene gjelder så lenge ditt Sparebanken Vest kort er registrert i Google Pay. Du kan til enhver tid slette betalingskortet i Google Pay.

De til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk av Sparebanken Vest kort i Google Pay, vil være tilgjengelig på nettsidene til Sparebanken Vest (www.spv.no), samt i appen til Sparebanken Vest.

2. Kort beskrivelse av Google Pay

Google Pay er en betalingsmetode hvor det fysiske kortet er erstattet med en smarttelefon, nettbrett eller annen støttet enhet, f.eks. smartklokke.

For å benytte Google Pay forutsettes det at du som bruker har lastet ned Google Pay og registrert betalingskortet fra Sparebanken Vest. Kortnummeret til det fysiske kortet vil i Google Pay være erstattet med et tilsvarende unikt kortnummer.


3. Betaling med Google Pay

Betaling med Google Pay gir deg mulighet til å betale kontaktløst. For mindre beløp kan betalingen gjennomføres uten bruk av fingeravtrykk eller PIN kode. Beløpsgrenser følger gjeldende regler for kontaktløs betaling.

Google Pay kan benyttes i butikker, apper og ved netthandel. Ved å benytte den mobile enheten til betaling, godkjenner du betalingstransaksjonen.


4. Sikkerhet

Informasjon om det fysiske kortet lagres ikke i Google Pay appen på den mobile enheten. Isteden gjennomføres betalingen med et tokenisert kort som i praksis er en digital representasjon av det fysiske kortet. Som bruker må du ha god kontroll og oversikt over den mobile enheten og gjøre tiltak for å beskytte den, herunder aktivere låsefunksjon på den mobile enheten samt aldri opplyse om den mobile enhetens PIN kode eller annen sikkerhetsinformasjon til andre.

I tillegg må du sikre at andre personer ikke har tilgang til å gjennomføre betalinger med applikasjonen/den mobile enheten. Hvis du ikke lenger eier den mobile enheten, må du slette informasjon om kortet på enheten. Det vises for øvrig til sikkerhetsreglene i eksisterende kortavtale som du aksepterte da du mottok kortet ditt.


5. Overføring av data til Google

Når du benytter Google Pay, overføres data til Google knyttet til deg som person og i tillegg data knyttet til betalingen du foretar.

Ved å godkjenne disse vilkårene samtykker du til at Sparebanken Vest overfører angitte personopplysning til Google. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å slette ditt kort fra Google Pay.


a. Persondata:

i. Navn, adresse, telefonnummer, fysisk og tokenisert kortnummme


b. Transaksjonsdata:

i. Beløp og tidspunkt

ii. Transaksjonstype og valuta

iii. Brukerstedet navn, adresse og landkode

iv. Teknisk transaksjonsinformasjon

v. Transaksjonsstatus (f.eks. godkjent/ikke godkjent)

vi. Rabatter

vii. Meldinger fra brukerstedet


6. Behandling av dine persondata

Google er ansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger. Google kan bruke personopplysningene slik det er beskrevet i Google Pays avtale inngått med deg samt Google sin personvernerklæring. Eksempler på hvordan Google kan benytte opplysninger i transaksjonen:

a. Oppdage og forebygge misbruk
b. Oppfylle sine forpliktelser under avtalen
c. Svare på henvendelser fra rettsinstanser og offentlige myndigheter
d. Oppfylle relevante lovkrav og regelverk
e. Levere Google Pay
f. Markedsføre Google Pay
g. Forbedre kundeopplevelsen
h. Utføre analyser av markedsføring

Google kan behandle dine personopplysninger utenfor EU.

Sparebanken Vest er ansvarlig for å bekrefte din identitet overfor Google når du legger inn kortet ditt i Google Pay. I tillegg kontrollerer Sparebanken Vest at du har rett til å bruke kortet. Dine transaksjonsdata vil bli overført til Google ihht punkt 5.

Du vil finne ytterligere informasjon om banken sin behandling av dine personopplysninger, herunder dine rettigheter, i personvernerklæringen på hjemmesiden til Sparebanken Vest. Klikk her for å se hele personvernerklæringen


7. Ansvar

Google Pay er en tjeneste som leveres fra Google, og du inngår selv en avtale med Google ved nedlasting og bruk av Google Pay. Banken er ikke ansvarlig for avtalen du inngår med Google, og banken er heller ikke ansvarlig for eventuelle feil i Google Pay, herunder sikkerheten eller funksjonene i Google Pay. Det samme gjelder avtalene som gjelder for, samt sikkerheten og funksjonene i, din mobile enhet som du bruker til Google Pay.


8. Sperring av tjenesten

Banken kan sperre din tilgang til kortet gjennom Google Pay umiddelbart ved enhver form for saklig grunn. Etter at Google Pay er sperret for kortet, skal Sparebanken Vest informere deg om sperringen og årsaken til sperringen. Banken har rett til å holde Google Pay sperret for kortet inntil forholdet etter bankens syn er avklart. Det utgjør en saklig grunn at avtalen mellom banken og Google vedrørende Google Pay avsluttes eller etter bankens syn endres betydelig.

Selv om banken har sperret din tilgang til kortet gjennom Google Pay, kan kortet fremdeles brukes til betalinger på vanlig måte, med mindre kortet også blir sperret.


9. Sperring og sletting av kort

Dersom den mobile enheten som brukes til Google Pay mistes, blir stjålet eller på andre måter blir gjort tilgjengelig for andre, skal Sparebanken Vest kortet som er lagt inn i Google Pay umiddelbart sperres. I tillegg skal Sparebanken Vest kontaktes omgående, slik at kortets tilgang til Google Pay fjernes.