Bedrift
Farge

Reiseforsikring i kredittkortet

Visa gull kredittkort har reiseforsikring inkludert. Du kan også kjøpe en egen reiseforsikring. Hva er forskjellen?

Sparebanken Vest kan tilby helårs reiseforsikring fra Frende Forsikring eller ved bruk av Visa Gull kredittkort. Forsikringen via kredittkortet ivaretas av forsikringsselskapet AIG.

De to variantene av reiseforskring har ulik dekning. Vi anbefaler at du har begge forsikringene fordi dekningsomfanget og krav til reise varierer. Oversikten under viser hva som dekkes av de ulike løsningene:

Reiseforsikringen gjelder når ...

Frende: Forsikringen er kjøpt før dekningsmessig hendelse inntreffer.
Kredittkort: Når minst 50 % av reisens totale transportkostnader er betalt med kortet.

Reiseforsikringen gjelder for ...

Frende: Forsikringstaker med familie - ektefelle/samboer og barn inntil fylte 21 år
Kredittkort: Kortholder med ektefelle/samboer og barn under 25 år, deretter/eller kortholder og inntil 3 medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre.

Reisens varighet

Frende: Inntil 75 dager
Kredittkort: Inntil 90 dager

Forsinket bagasje

Frende: 6000 kr per person
Kredittkort: 2000 kr per person

Reisegods dekning - enslig/familie

Frende: Ubegrenset sum per person
Kredittkort: 25.000/50.000 kr

Avbestillingsforsikring - enslig/familie

Frende:  Ubegrenset sum per person
Kredittkort: 15.000/25.000 kr NB! Maks til 75 år

Reisesyke og hjemtransport

Frende: Ubegrenset sum
Kredittkort: Inntil 7,5 mill kr. Maks til 75 år.

Egenandel

Frende: Ingen.
Kredittkort: 1000 kr ved ulykkesskade

Pris

Frende: Enslig 1452 kr før rabatter, familie 1920 kr før rabatter
Kredittkort: Gratis

* «Kredittkort» gjelder Visa Gull og Visa Business fra Sparebanken Vest.

Hvem kan kjøpe helårs reiseforsikring i Frende?

Det er viktig for deg å være klar over at følgende kriterier må være innfridd før du kjøper Helårs Reiseforsikring:

  • Du må være medlem i Norsk Folketrygd
  • Du må ha bostedsadresse i Norge
  • Er du over 75 år må du samle alle forsikringene dine i Frende for å få kjøpe helårs reiseforsikring

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post