Bedrift
Farge

Flytte sammen

Har dere endelig blitt enige om å ta det neste steget og flytte sammen? Vi vet det ikke er så romantisk å snakke om økonomi når man er forelsket, men her er noen gode råd for å unngå unødvendig økonomisk stress. Slik at forholdet kan fortsette å være romantisk!
Felles økonomi?

Felles økonomi?

Det kan være smart å sette seg sammen og lage et felles budsett når dere flytter sammen. Slik blir det lettere å ta opp ubehagelige spørsmål knyttet til økonomi. Da kan det være smart å tenke gjennom hva man har ansvar for sammen og hva man er ansvarlig for alene. En felles konto til regninger og en felles konto til mat kan gjøre det lettere å ha kontroll på utgiftene sammen. 

Er det nødvendig med samboerkontrakt?

Er det nødvendig med samboerkontrakt?

Samboere har ikke det samme rettslige rammeverket som ektefeller. En samboerkontrakt er derfor viktig for å sikre trygge økonomiske rammer både under samboerskapet og ved et eventuelt brudd. En samboerkontrakt gir en god oversikt over hvem som eier hva, hvem som har gått inn med egenkapital, hvordan gjeld er fordelt, og hvordan formuen skal deles om det blir brudd.  

Hva bør en samboerkontrakt inneholde?
En samboerkontrakt bør først og fremst inneholde hvem som eier hva når dere blir samboere, og hva som skal skje dersom man får inn nye verdier. Hvis dere går til innkjøp av store verdier eller investerer, er det viktig at kontrakten oppdateres underveis. Skulle det skje at et samboerforhold blir oppløst, vil dette være en svært tung prosess for mange. Kontrakten bør derfor være tydelig, og det bør fremgå hvordan man skal fordele de ulike eiendelene ved et samlivsbrudd. Prosessen med det økonomiske oppgjøret vil være enklere når dere har en god oversikt over hva som skjer med de ulike eierandelene. Kontrakten bør også inneholde en oversikt over hvordan den enkelte skal forholde seg til den andre parts gjeld, og hvordan man skal dele på utgiftene.

Her kan dere laste ned samboerkontrakt fra Huseierne.no.

Unngå "samboerfellen"

Unngå "samboerfellen"

Skal du kjøpe deg inn i samboers bolig, anbefaler vi at dere først får en verdivurdering på boligen, og deretter avtaler hvor stor andel hver av dere skal eie.

Når eierandelen er avklart, er det viktig at det nye eierforholdet sikres, ved at eierforholdet tinglyses.
Å tinglyse eierforholdet innebærer at den som kjøper seg inn må betale en dokumentavgift på 2,5% av markedsverdien til den andelen av boligen som kjøpes. Dette kan bli en stor utgift, men tinglysningen er veldig viktig å få på plass. Andels- og aksjeleiligheter er heldigvis fritatt for dokumentavgift.

Uten tinglysing av eierforholdet risikerer du å kun sitte igjen med ansvar for lånet, og ikke noe eierskap i boligen. Et annet viktig element er at du blir beskyttet mot samboers eventuelle kreditorer. Tinglysing er derfor å anbefale selv om det er en stor utgift.

Andre har også lest:

5 tips til ferske samboere

Kjøpe bolig?

Innboforsikring

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Våre kontorer

Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor