Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Bruk banken enkelt og effektivt!

Slik fungerer telefonbank.

Telefonbank

Se hvilke taster du skal bruke for å benytte telefonbanken. Ring 915 05555, og trykk 4 for å starte telefonbanken.
Menyen under viser tilgjengelige valg og hvilke taster du kan benytte. Se priser for telefonbanken her
Siste bevegelser på kontoTast 1
Bytt til annen kontoTast 2
Endring av din personlige kodeTast 3
Saldo og renter forrige årTast 4
Saldo og disponibelt beløpTast 5
Bestilling av kontoutskriftTast 60
Overføring mellom kontoerTast 70
EngasjementoversiktTast 80
Meny for regningsbetalingTast 90
Nytt AvtaleGiro-oppdragTast 91
Spørre på forfallsregisterTast 92
Stopp av betalingTast 93
Opphev stopp av betalingTast 94
Info om avtalte oppdragTast 95
Endring av maksimumsbeløpTast 96
Sperring av oppdragTast 97
Opphev sperre av oppdragTast 98
TelegiroTast 99