Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Bli med oss på laget!

Depositumskonto

En sikkerhet ved leie og utleie av bolig

  • Trygt for begge parter
  • Bestilles i nettbank
  • Signeres med BankID

Hva er en depositumskonto?

Depositumskonto er en sperret konto hvor leietaker setter inn penger som en sikkerhet for manglende husleie, eller for å dekke eventuelle skader på boligen.

For deg som skal leie ut bolig

For å opprette en depositumskonto, må både du og leietaker være registrert som hos oss. Det betyr at begge må være kunder. Er du ikke kunde, kan du bli det med BankID her.

For deg som skal leie ut - slik kommer du i gang

Fyll ut dette skjemaet i nettbanken. Her må du også fylle inn informasjon om leietaker, leieforholdet og laste opp signert leiekontrakt. Er kontrakten elektronisk signert, husk å legg ved Signeringsbevis. 
Når du har sendt inn bestillingen, vil dere begge motta en SMS med lenke til signering av kontoavtale. Denne signeres elektronisk med BankID.
Etter signering får dere begge en bekreftelse på at kontoen er åpnet, og leietaker kan da betale inn depositumsbeløpet!

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto i nettbanken er 500 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

For deg som skal leie bolig

For å få depositumskonto hos oss, må både du og utleier være registrert som kunder. Det er ingen krav å bestille andre produkter enn depositumskontoen.  Bruker du en annen bank i dag, kan du fortsette med det. 

Her kan du registrere deg med BankID. Du kan også komme innom ett av kontorene våre. 

For deg som skal leie - slik kommer du i gang

Det er utleier som må åpne depositumskonto på vegne av dere i nettbanken. Deretter må dere begge signere på kontoavtalen. Du får en SMS fra banken med lenke til elektronisk signering med BankID.
Når du får bekreftelse på SMS fra banken at kontoavtalen er signert, så kan du sette inn depositumsbeløpet på denne kontoen fra din egen nettbank eller mobilbank.
PS! Så lenge leieforholdet varer kan ingen av partene disponere depositumsbeløpet. Når leieforholdet avsluttes og alt er ok, får du som er leietaker depositumsbeløpet sitt tilbake - med renter. En form for sparing rett og slett!
Viktig å vite for deg som skal leie
Noen utleiere kjenner ikke helt til reglene om depositum og kan be om at du setter inn penger på en privatkonto i deres navn. Sånn skal det ikke være. Rentene skal alltid tilfalle deg som leieboer. Bestemmelsene om depositumkonto reguleres av husleielovens § 3-5.

Avslutte despositumskonto

Er leieforholdet over og depositumskontoen skal avsluttes? Da skal leietaker ha tilbake beløpet - med eventuelle renter.

For å avslutte kontoen, kan utleier sende banken en melding fra nett- eller mobilbank. Da fjerner vi utleier som disponent for kontoen.

Depositumskontoen gjøres så om til en vanlig høyrentekonto som eies nå alene av leietaker.

Åpne despositumskonto på kontor

Dersom du ikke kan opprette depositumskonto i nettbanken, må utleier og leietaker møte opp i banken sammen med legitimasjon.

Dersom dere ikke er kunde, må dere ta med pass som legitimasjon. Dersom dere ikke har norsk pass, må dere ta med annen gyldig form for identifikasjonspapirer.

Kontakt banken enten på chat når du er innlogget, eller på telefon 915 05555, dersom dere ikke kan møte samtidig.

Se prisliste for kontoer

Møte med rådgiver

Vi tar gjerne en prat med deg digitalt eller hos oss. 

Møte med rådgiver

Vi tar gjerne en prat med deg, digitalt eller hos oss.

Finn en rådgiver

ulike Kontoer

Ofte stilte spørsmål