Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Dame i gul genser med kaffekopp foran laptop

Gjennomføre betaling til utlandet

Når du skal betale til utlandet, er det ekstra viktig at de opplysningene du gir er korrekte. Her finner du en veiledning til hvordan du fyller ut skjermbildene for utenlandsbetaling i nettbanken.

Fra konto

Unngå å velge feil konto. Vær spesielt oppmerksom når du velger konto med hjulet på musa.

Til konto (IBAN)

IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du som regel på fakturaen eller brevarket fra betalingsmottaker. Vennligst kontakt mottaker dersom IBAN mangler. En bankkunde får IBAN oppgitt fra banken sin.

Mottakerregister

Når du registrerer en betaling til utlandet, vil opplysninger om mottaker- og mottakers bank automatisk legges i mottakerregisteret i nettbanken din. Dersom du senere skal betale til samme mottaker, vil navn, adresse og bankopplysninger hentes automatisk. Du legger kun inn et tidligere benyttet kontonummer til mottakeren. Du kan også klikke på ikonet til høyre for Til konto


Dersom mottakerens navn er for langt til å få plass i feltet, benytter du første adresselinjen til resten av navnet. Skriv mottakernavnet fullt ut uten forkortelser. Blir det plassmangel, forkorter du i stedet adressen. 

Prioritet - normal eller hastebetaling?

Normalbetaling:
1-5 bankdager til EØS-land
2-8 bankdager til resten av verden.
For enkelte asiatiske, afrikanske og sør-amerikanske land kan overføringstiden være lenger - maksimum 15 bankdager. Kontakt banken for nærmere informasjon.

Hastebetaling:
0-2 bankdager (varierer per valutasort) Se prislisten for tillegg for hastebetalinger.

Myndighetsrapportering

Valgene i listen for "Betalingsart" er iht. myndighetskrav og sendes til TAD (Toll- og Avgifts Direktoratet). For privatpersoner som sender underhold/støtte til personer i utlandet, benytter du "Arv, gave med mer". I tillegg må du gi en beskrivelse under Beløpet gjelder. Se ellers alternativene i feltet. Rapporteringskravet er begrunnet i Valutaregisterloven av 28.05.2004, og dataene benyttes til statistikkformål og til bekjempelse av kriminalitet.

Bankkode

Bankkode består av tall og benyttes til å identifisere mottakers bank i nasjonale clearing systemer. Bankkoden skal ikke fylles ut når IBAN benyttes. USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN.

I tillegg til mottakers konto må det til disse landene oppgis både BIC og bankkode

USA og Canada har 9-sifret bankkode. Australia og Sør Afrika har en 6-sifret bankkode