Bedrift
Farge

Aksjesparekonto: Trenger du bruke overgangsvinduet?

Nei, takk. Du spiller da slettes ikke fotball. Men så snakker jeg da heller ikke om fotball. Jeg snakker om overgangsvinduet i forbindelse med at nordmenn snart kan få sin egen aksjesparekonto. Forvirret. Helt naturlig. Dette er helt nytt stoff, men som samtidig sies å være det viktigste som har skjedd innen sparing siden 80-tallet.

La meg starte med å forklare på enklere vis.

Eier du aksjer eller andeler i ett eller flere aksjefond? Hvis svaret er ja, har du noen gang tenkt over at det er litt irriterende at du ikke kan ta ut igjen litt av pengene uten at det blir skatt? La meg illustrere med et forenklet eksempel:

Ole har spart 1500 kr hver måned i aksjefond i 10 år. Sparebeløpet på 180.000 kroner er nå blitt 350.000 kroner. Det innebærer at på 10 år har Ole opparbeidet seg en urealisert gevinst på 170.000 kroner.

Godt fornøyd med egen sparedisiplin er det tid for å kjøpe motorsykkel som en del av en guttedrømmen fra ungdommen av. 170.000 er prisen og pengene skal tas av fondssparingen.

Når han så skal selge litt fond er det slik at han må selge de første andelene han kjøpte for ti år siden. Og siden aksjemarkedet er et tålmodighetsspill mer enn noe annet er dette også de andelene med høyest gevinst, og da høyest skatt.

De første fem årene med sparing og kjøp av fond må selges. Disse 90.000 som er spart er blitt 210.000. Gevinsten på 210-90= 120.000 kroner må beskattes. Med 29,76% skatt blir det ca 36.000 kroner til staten og 210.000 kroner er blitt 174.000 kroner.

Fondssparingen har gått fra en verdi på 350.000 til 140.000 og Ole har fått seg motorsykkel.

Hadde det ikke vært mye greiere om Ole bare kunne tatt ut igjen de allerede beskattede sparepengene som opprinnelig er satt inn? De 180.000 spart måned for måned. Og heller latt gevinsten fortsatt være investert i fondet?

Da ville Ole satt igjen med 180.000 kroner i sparing i tillegg til motorsykkelen sin. 40.000 kroner mer som kan gi avkastning de neste 10 årene. Skatt på gevinsten må fortsatt betales, men ikke helt enda!

Selv om regnestykke over er forenklet viser den et prinsipp som snart blir en realitet. Og ordningen heter aksjesparekonto.

Den vil gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i børsnoterte aksjer og aksjefond fra og med 1. september 2017. Ordningen skal bidra til at småsparerne investerer mer i børsnoterte aksjer og aksjefond, og samtidig øke sannsynligheten for god avkastning på sparemidlene.

Med en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted. På en aksjesparekonto kan du bytte mellom ulike aksjefond og børsnoterte aksjer uten å skatte av gevinsten. Det er først når du har tatt ut mer penger av aksjesparekontoen enn du har satt inn, at du må betale skatt. Eventuelt utbytte på aksjeinvesteringene dine vil imidlertid bli skattlagt løpende.

For myndighetene ser behovet for at nordmenn sparer i aksjefond og aksjer. Både fordi det er bra for bedrifts-Norge å ha økt tilgang på kapital fra norske private aksjonærer, og motsatt øke privatpersoners eierskap i norsk næringsliv slik at nordmenn i større grad enn i dag kan ta del i den verdiskapningen som skjer i norsk næringsliv. I tillegg har det kommet nye pensjonsregler som styrker viktigheten av å spare til pensjon på egenhånd. Å spare i aksjer eller fond er en sparemetode som historisk sett gir høyere avkastning enn banksparing for de som har lang horisont på sin sparing.

Min anbefaling er at du har tradisjonell banksparing på de pengene du vet at du kommer til å ha bruk for i det korte bildet, for eksempel neste års ferie, mens sparing til pensjonen om 20 år kan med fordel være i et aksjefond da det er langsiktig sparing.  

Forskriften fra regjeringen har fortsatt uavklarte spørsmål, men hovedessensen er at gevinster ved salg ikke skattlegges i salgsåret, men først når gevinsten tas ut fra kontoen, slik at nordmenn vil kunne reinvestere og sjonglere mer i hva de investerer penger i.

Ordningen innebærer også at det opprinnelige innskuddet kan tas ut skattefritt. Dermed får man som sparer en helt annen fleksibilitet - da innlåsingseffekten som høy skatt ved realisasjon kan representere, er borte.

Men hva har dette å gjøre med et overgangsvindu? Jo, fra ordningen trer i kraft 1. september og ut året vil det være en amnestiperiode hvor det vil være mulig å overføre aksjer i børsnoterte selskaper i EU og EØS, egenkapitalbevis og fondsandeler i aksjefond med mer enn 80 % aksjer til aksjesparekontoen uten å utløse skatt.

I Sparebanken Vest, andre banker og tilbydere av aksjesparekonto jobbes det derfor i disse dager med å lage alt klar for at nordmenn kan opprette en slik konto over sommeren.

Så mens overgangsvinduet for profesjonelle fotball spillere åpner fra torsdag 20. juli kl.00:00 til stenger onsdag 16. august kl. 24:00, har du god tid til å forberede deg på overgangsvinduet som berører dine sparepenger. Oppstarten var 1. september og stenger når nyttårsrakettene sendes opp.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor