Bedrift
Farge

Vil ikke eller kan ikke?

Kvinne? Og stålkontroll på egen økonomi? Fantastisk! Det er det tydeligvis mange kvinner som ikke har nemlig…

Vi har fylt en tilhenger med skrot og ting som kan gå til gjenvinning. Det er lørdag formiddag på miljøstasjonen.

Mens vi står i køen av biler slår en tanke meg. Her er det flest menn bak rattet og de kvinnene som er sjåfører er de som har biler uten tilhenger. Kan hende er det tilfeldig, eller er det det?

Uten sammenligning for øvrig har AksjeNorge gått i spissen for å få gjennomført en undersøkelse om nordmenns kunnskapsnivå innen finans. En befolkning med god økonomisk kompetanse er avgjørende for hvor godt vi kan møte fremtidens økte krav til å ta egne finansielle beslutninger. Noen av funnene i undersøkelsen er dessverre alarmerende. 

Nær 95 % klarer å dele en 1000-lapp på fem, så vi kan regne. Imidlertid er mer kompliserte finansspørsmål er utfordrende for mange, og da spesielt for noen grupper av den norske befolkningen. 

Kvinner har generelt færre korrekte svar enn menn, og kunnskapsgapet mellom menn og kvinner er størst for de under 30 år. 

En del av forklaringen ligger i at flere kvinner enn menn svarer "vet ikke" eller lar være å svare på spørsmålene som stilles. Samtidig har menn under 30 år dårligere økonomikunnskaper enn menn i eldre aldersgrupper. De yngste sliter altså litt med kunnskapen, men de yngste kvinnene sliter dramatisk mye mer enn de yngste mennene. Det er overraskende at det er hos de yngste kvinnene hvor likestillingen har kommet lengst at forskjellene er størst.

Står ikke i stil
Hvorfor er det slik i ett av verdens mest likestilte land? Det står ikke i stil med virkeligheten når vi vet at det er overvekt av kvinner i Norge som tar høyere utdannelse. Skyldes det at kvinner er mindre interessert i økonomi og finans enn menn? I aviser som skriver om økonomi og finans er det overvekt at menn som uttaler seg og menn som omtales. Er det med på å "utestenge" kvinner fra denne arenaen? Eller har det noe med måten jenter og gutter blir oppdratt på? Det finnes dessverre ikke noe fasitsvar for hvorfor det er slik. Men det er betimelig å spørre seg. Er det fordi kvinner ikke vil, ikke kan eller ikke tør å sette seg inn i økonomiske spørsmål? Kanskje en kombinasjon.

Lag budsjett
I AksjeNorges rapport om det samme emnet kan vi lese at de forbrukerne som har høyere kunnskap, har høyere sannsynlighet for å planlegge forbruk, budsjettere og ha kontroll over egen økonomi og pengestrøm i hverdagen. De følger altså mer med på egne inntekter og utgifter. Dette er antakelig en av grunnene til at en også finner at de med høyere finansiell kunnskap har mindre sannsynlighet for å få betalingsproblemer og problemgjeld. 

De fleste vil nikke til at det er avgjørende å kunne følge med på egne inntekter og utgifter. Hvilke enkle grep kan kvinner ta for å demme opp for de fallgruvene som kan oppstå fordi de er mindre interesserte i økonomiske spørsmål. Lag ditt eget budsjett så vet du hva du har å rutte med. Ha gjerne de tre siste kontoutskriftene tilgjengelig når du skal gjøre denne øvelsen. Regn ut hvor mye du har i inntekt per måned og hvor mye du har i utgifter. Del gjerne inn i utgiftsposter, og summer. Forhåpentligvis viser regnestykket at inntektene er noe høyere enn utgiftene. 

Hvis det motsatte er tilfellet må du sørge for å få en bedre balanse. Da må enten inntektene gå opp, hvilket kan være krevende på kort sikt, eller utgiftene ned. Over tid går det ikke at utgiftene overstiger inntektene. For noen kan skjevheten være så dramatisk at man må vurdere å bytte bolig eller kvitte seg med eiendeler som pådrar en utgifter, f.eks en bil. 

Sparemåter 
La oss derimot ta utgangspunkt i det lykkelige tilfellet inntektene overstiger utgiftene. Hva har du tenkt å bruke differansen på? Her har jeg et klart råd; start egen sparing. Jo lengre spareperiode jo høyere beløp sitter du antakelig igjen med den dagen du tar ut pengene. La meg illustrere dette med et forenklet regnestykke. 

Sparer du 500 kr per måned i 25 år i et aksjefond sitter du røflig igjen med 290.000 kr gitt en årlig snittavkastning på 7,5 %. Sparer du i 15 år sitter du kun igjen med omtrent 130.000 kr. Dette er den såkalte rentes rente effekten. En effekt og et begrep både menn og kvinner synes er krevende å forstå. For hvert år vil avkastningen du har opptjent legges til den opprinnelige investeringen. Du får rente både på de opprinnelige sparepengene og rentene du har fått tidligere år – såkalt rentes rente. På sikt betyr dette at sparepengene vokser raskere for hvert år som går. 

Sa du at du synes aksjefond er skummelt? Du er ikke alene om det. Du kan også spare på en høyrentekonto. Det er tryggere. Men hvis det er til pensjon, så vil jeg heller anbefale fond, fordi du skal spare i mange år. Årsaken er at når du sparer over mange år så utlignes svingningene i aksjemarkedet.  Pensjonssparing, om enn et beskjedent beløp, kan du gjerne starte med i 30-årene. 

Spareavtale er et stikkord her. Et fast beløp som blir trukket hver måned fra kontoen din og satt av til sparing. Enten på en konto eller i et fond. Bare i 2016 har 3.500 kunder i Sparebanken Vest startet en spareavtaler. Det er jo veldig bra. Bare synd at kvinner er underrepresentert med 37 % av disse og kvinner sparer et lavere månedsbeløp enn menn. 691 kr versus 905 kr per måned på menn. 

Hvis alle kvinner starter med disse to enkle grepene vil vi få bedre oversikt over egen økonomisk helse. Det vil igjen gi oss trygghet når vi skal ta viktige økonomiske beslutninger. Og når vi sparer jevnt vil vi klare å bygge oss opp den bufferen vi trenger den dagen verden går litt mot oss. 

Vi kan hvis vi vil
Og for å være helt ærlig på det. Selv er jeg også passasjer når vi hekter en tilhenger til bilen. Fordi jeg ikke tør å kjøre med henger bak. Synes det er skummelt.  For ikke å glemme. Det er jo utrolig bekvemt å bare la være, og setter mannen i et særdeles positivt lys. Og det kan jo være en hyggelig gest å gjøre på områder hvor ikke konsekvensene av min unnvikende og manglende kompetanse kan gi alvorlige følger. På områder hvor det handler om min egen livskvalitet nå og i fremtiden er det derimot viktig å ta ansvar. Det er tross alt viktigere å kunne styre sin egen økonomi enn å kunne rygge en liten tilhenger. 


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor