Bedrift
Farge
samlivsbrudd

Våg å snakke om ditt og mitt

Husker du ABBA’s verdenskjente sang «The winner takes it all? En flott og ganske trist kjærlighetssang som fikk en renessanse i forbindelse med Mamma Mia-musikalen og filmen for et tiår siden. Hva har så en kjærlighetssang med en økonomispalte å gjøre?

For å begynne med de harde fakta. I 2014 giftet 22.887 par seg. Samme år skilte 9.556 par seg og 10.824 par tok ut separasjon, ifølge SSB. For samboere finnes det ingen oversikt over hvor mange som skiller lag. Et samlivsbrudd kan være både en krevende følelsesmessig påkjenning, men også en stor økonomisk påkjenning.

Det er mange årsaker til at økonomien kan bli svakere når man går fra to til en. Man blir færre til å bære de faste kostnadene, eventuelle utgifter til advokat kan koste penger og kostnaden med å flytte fysisk fra hverandre kan bli høy. Mange sitter igjen med høyere gjeld etter å ha kjøpt ut den andre parten, kombinert med lavere betjeningsevne.

Når et skilsmisseoppgjør er kommet så langt som til at verdier skal deles på en rettferdig måte er det ofte duket for konflikt og uenigheter. 

Hvert år hjelper vi i Sparebanken Vest unge mennesker til å kjøpe sin første bolig. Det er stor begivenhet. Mange velger å kjøpe den sammen med en kjæreste etter mange års sparing og boligjakt. Videre har samboere ofte ulike verdier med seg inn i boligkjøpet. Noen har kanskje en BSU de kan bruke som egenkapital, andre ikke. I mange forhold er det også slik at den ene parten flytter inn til den andre. 

Et eksempel som kan stå til skrekk og gru er der det fort kan oppstå uenighet er i tilfeller hvor den ene parten flytter til den den andre. Dersom den som eier boligen fortsetter å betale på sitt boliglån, mens den andre besørger de daglige innkjøpene av for eksempel mat, klær, interiør og ferier. På den måten risikerer sistnevnte å ikke få eierskap til boligen på tross av at vedkommende har bidratt med på å betale på familiens totale utgifter. Så selv om man har bidratt med innsats og verdier når boligen ble pusset opp og møblert slik at boligens verdi har økt, får man ikke uten videre del i verdiene som skapes.

Nybakte samboere er stort sett i en lykkerus og tanken på at forholdet en dag kan gå til grunne ansees ofte som helt uvirkelig. Mange synes nok også at det er ubehagelig å ta opp temaet, eller tenker at de vet hvordan verdiene skal deles. Dessverre oppdager mange underveis at det er mer krevende enn antatt. Og når samlivsbruddet er et faktum er det for sent å rydde opp.

En måte å forebygge på er å lage klare avtaler mens man enda lever i et lykkelig parforhold. Dersom man har alt «svart på hvitt», er det ingenting å diskutere. Da nytter det ikke å komme i etterkant og kreve. 

Min anbefaling er derfor å ha en samboerkontrakt som beskriver hvem som eier hva, hvor mye og hva som skal skje hvis samboerskapet opphører. Spesielt dersom det er ulikheter mellom partene er dette viktig. 

I følge SSB er ett av fire par samboere. Men det er nok langt fra så mange som har samboerkontrakt. Som samboere anses man som to økonomiske individer. Verdiene man tar med seg inn og verdiene man skaffer i samboerskapet, kan du normalt ta med deg ut. 

Det finnes en rekke standardiserte samboerkontrakter på nettet som er enkle å laste ned og fylle inn. En slik avtale kan og bør justeres etter hvert som man bygger seg opp flere verdier og eiendeler. 

Etter at dere har fylt ut avtalen, bør dere ta en kopi hver, sørge for at underskriftene er originale på kopiene, og ta godt vare på den. Å ha vitner som har signert på den kan også være hensiktsmessig. 

Avtalen kan med fordel også inneholde en enighet mellom partene om hvordan verdien på boligen skal fastsettes dersom den ene parten skal kjøpe ut den andre. 

Hva så med de parene som er gifte?

Hvordan ektepar deler verdiene avhenger av om de har felleseie eller særeie. Har paret felleseie, er hovedregelen at alt deles likt uansett hvem som eier hva. Ved særeie beholder hver det de selv eier. 

Selv om retningslinjene for hvordan ektepar skal dele verdier er mer lovregulerte i ekteskapsloven, betyr ikke det at man ikke skal være i forkant og velge de av lovens løsninger som dekker ektefellenes behov og ønsker. 

Mitt beste råd er å ta den «uvirkelige og utenkelige» samtalen om deling av verdier i fredstid mens man ønsker alt godt for hverandre. Da unngår man forhåpentligvis at ABBA’s sang får fortsette slik refrenget går;

«The winner takes it all, the loser's standing small»…

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor