Bedrift
Farge

Når bør barn få sitt første bankkort?

Å ha klare oppfatninger av hva som er riktig og galt eller best for andres barn er vi alle fra tid til annen brilliante på. Helt til vi står ved det samme valget selv. Da får gjerne pipen en annen låt.

Hvem tenkte vel ikke før de selv ble foreldre; «Sett sånt – saft på tåteflaske?» eller mens dine egne barn fortsatt var små og naboens noen år eldre: "iPhone – til en 12-åring! Snakk om ettergivende foreldre". 

Å ha klare oppfatninger av hva som er riktig og galt eller best for andres barn er vi alle fra tid til annen brilliante på. Helt til vi står ved det samme valget selv. Da får gjerne pipen en annen låt. 

Det er et par temaer du med fordel bør styre unna når det gjelder barneoppdragelse – og spesielt dersom du ikke selv har barn. 

Når barnet ditt bør få sitt første bankkort er et eksempel på en sak foreldre gjerne kan ha sterke og ulike meninger om.
Derfor var det også interessant å se svarene i en undersøkelse Sparebanken Vest og Respons Analyse nylig har gjennomført.  I denne undersøkelsen mener 7 av 10 foreldre at barna bør være 13 år eller eldre før de får sitt eget bankkort, mens 3 av 10 synes barn yngre enn 12 år kan få det. 

Det er flest mødre som mener barna må være over 13 år, mens alderen på foreldrene har lite å si. Høyinntektsfamilier eller foreldre med lang utdannelse er også mer tilbøyelige til å gi barn under 13 år et eget bankkort. 

Så langt undersøkelsen. Men hva er argumentene som taler for og mot? Og hvilke kjøreregler bør man som foreldre følge?
Barn som er født på slutten av 1990-tallet og i årene deretter kalles ”generasjon Z”. De tar internett for gitt og må i mye større grad forholde seg til virtuelle verdier. De har gjerne hatt en sparegris fylt opp med noen mynter og kanskje en seddel eller to, men utover det er det sjeldent de ser at voksne bruke fysiske penger som betalingsmiddel. 

Det skyldes at utviklingen går mot et kontantfritt Norge. Samtidig har antall korttransaksjoner per innbygger mer enn tredoblet seg fra 2001. 
I følge Kai A. Olsen, professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen, var kontantandelen i dagligvare bransjen  40 prosent for 5 år siden. I dag er den 18 prosent og i bynære butikker kan kontantandelen være ned mot 6 prosent. 

Barn som vokser opp i dag har også et helt annet forhold til virtuelle produkter eller netthandel. Det gjelder særlig varer og tjenester som man kan kjøpe eller laste ned til en pc, spillkonsoll eller mobiltelefon. 

Dette betyr samtidig at barn er nødt til å lære seg den abstrakte verdien av penger og ikke bare ved å ha kontanter i hånden. De må lære det på en annen måte enn den vi benyttet da vi var unge. De må forstå hvordan penger kommer inn og går ut fra et kort. De må være modne nok til å lære seg PIN-koden utenat og oppbevare den for seg selv, og de må vite hva de skal gjøre dersom de mister kortet.  
Den største bøygen for mange er å lære grunnleggende økonomisk mestring. At kortet ikke er uuttømmelig, og at penger ikke kommer inn av seg selv. Klarer de det allerede fra barnsben av vil det være til stor hjelp også senere i livet.

Min anbefaling er å lære barn og ungdom allerede fra tidlig alder hva en konto er. La barna få se på hvordan nettbank og mobilbank fungerer og hvordan en kontoutskrift ser ut. 
Etter hvert kan de få sin egen nett- og mobilbank slik at de selv får full kontroll på hva de har brukt penger på, og hvor mye de har igjen til forbruk eller sparing. 

Selv om bankkort til unge under 18 år aldri kan overtrekkes, og har strengere rammer for maksimale uttak, anbefaler jeg foreldre å ha klare regler for hva pengene på kortet kan brukes til. Lag også gjerne egne regler sammen for hva som er øvre grense for hvor mye poden kan kjøpe for på egenhånd uten å måtte konferere med dere voksne. 
Det finnes også ulike korttyper. Noen tillater netthandel, andre ikke. Her må foreldrene ha et bevisst forhold til den korttypen barnet har. 

Det største motargumentet blant foreldre i vår undersøkelse er at barn under 13 år ikke trenger et kort.  Andre motargumenter er at de synes barn under 13 år ikke er modne nok eller ikke har god nok forståelse av kortbruk. 

Heldigvis er det bare et fåtall som mener at foreldrene mister kontrollen når barna får sitt eget kort. Og det er faktisk helt riktig. Ettersom du som forelder automatisk har innsyn i ditt barns nettbank og kortbruk, vil du hele tiden kunne kontrollere hvor mange penger som har gått med, og kanskje ikke minst; hva pengene har gått til. Det vil være mer vanskelig dersom du sender poden ut døren med noen hundrelapper en fredagskveld. 

Så tilbake til startspørsmålet: Hvor gammel bør barn være når de får sitt første bankkort? 

Se an ditt eget barn. Søsken trenger heller ikke være like. Noen er modne nok når de er 7 år, andre 10 år, og atter andre må kanskje bli 14 først. 

Det var da et svært diplomatisk svar tenker du gjerne nå. Ja - klok av skade kanskje, svarer jeg slik. Jeg vet nemlig ikke hva som er best for ditt barn. 
Mine barn har nok mer enn en gang fått saft i tåteflaske, selv om alle «forstå-seg-påere» har fremholdt at det er skadelig for tennene. Og det har gått bra. 


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor