Bedrift
Farge

Dropp bilen, få råd til drømmeboligen!

Har du noen gang tenkt over hvor mye det koster å ha en ordinær bil? To biler?

Dieselbiler er ut, miljøbiler inn og temaer som omhandler rushtidsavgift, også kalt tidsdifferensierte bompenger, har det siste året igjen kommet i søkelyset. Spesielt i og rundt de større byene i landet. Mye av dette bilpratet dreier seg om kostnaden ved bilhold. 

Mye av dette bilpratet dreier seg om kostnaden ved bilhold. Du kan jo starte med deg selv; har du noen gang tenkt over hvor mye det koster å ha en ordinær bil? To biler?

De fleste husholdninger i Norge velger å ha minst en bil, mens andre velger å ha både en og to biler i tillegg for å få logistikken til å gå rundt. I 2012 brukte norske husholdninger hele 18,7 % av forbruket sitt på transportutgifter, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kostnader ved bilhold har en stor del av skylden for det høye tallet.

Det finnes mange kalkulatorer på nettet som beregner kostnaden ved å ha bil. Hvor dyr bil du kjøper har selvsagt stor betydning for regnestykket. Du må gjerne låne penger av banken for å kjøpe bil, og da påløper renteutgifter. I tillegg kommer utgifter til forsikring, drivstoff, veiavgift, vedlikehold og bompenger. Mange har gjerne også kostnader til parkering, broer, ferger og andre ferdselsutlegg. Men den største kostnaden, som mange kanskje ikke tenker så mye over, er verditapet på bilen. Det kan fort utgjøre 10-20 % av bilens verdi årlig.

Opplysningskontoret for Veitrafikk (OFV) beregner bilkostnader, og har, med noen gitte forutsetninger, kommet frem til at ved å kjøpe en bil til la oss si, 165.000 kr, så vil denne koste deg over 5000 kr pr mnd. Kjøper du alternativt "folkebilen" Passat til 375.000 kr, vil månedlig kostnad utgjøre nærmere 8.500 kr. Dersom du kjøper en eldre bil, vil verditapet være mindre, men utgifter til vedlikehold vil øke. En annen kostnadsberegner, som bankene benytter i stor grad når de innvilger lån, er Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO). SIFO legger til grunn 2500-3800 kr pr mnd i driftskostnader for bil, gitt at man ikke benytter bil til og fra jobb, og eksklusiv parkering og bompenger. Verditapet kommer i tillegg.

Basert på dette er det derfor vanskelig å se for seg at en bil, for den jevne bergenser, koster mindre enn 5000 kr pr mnd, hvis man benytter bilen til og fra jobb i det daglige, og ikke kan utføre reparasjoner selv. 

Jeg tror mange undervurderer kostnaden ved bilhold siden verditapet blir skjult ved at finansieringen av bilen ofte inngår i boliglånet, med betydelig lengre nedbetalingstid enn verdifallet på bilen. Tall fra Sparebanken Vest bekrefter at vi ofte «baker» billånet inn i huslånet. Blant våre 210.000 kunder på Vestlandet i sertifikat-mulig-alder fra 18 år har knappe 3.000 billån. Og så få biler er det ikke i vår landsdel!

For å sette bilkostnadene litt i perspektiv kan vi jo på se hva man alternativt kan få for 5.000 kr pr mnd på boligmarkedet for tiden.

I Norge har vi stor frihet til å bosette oss der vi vil, men selv om preferansene er ganske ulike så er det likevel en relativt sterk urbaniseringstrend i Norge, på lik linje med resten av verden. Alle må jo bo et sted og de fleste bokostnader som strøm, forsikring, vedlikehold og kommunale avgifter, er relativt like uansett postnummer. Nedbetaling på lån er ikke en kostnad, da vi i prinsippet betaler til oss selv, så dette kan vi se vekk i fra.

Men – det er to kostnader som skiller seg fra resten av boutgiftene ved at de bestemmes av hvor du velger å bo:

Kapitalkostnadene, som følge av hvor mye boligen din koster, dvs renter på lån og hva du kunne fått i avkastning dersom du solgte boligen og investerte egenkapitalen.

Transportkostnader knyttet til å få den daglige logistikken til å gå i hop. Disse kan ikke sees på uavhengig av bokostnadene.

Vi nordmenn har et tilnærmet religiøst forhold til boligpriser. Vi snakker om pris per kvm – og «alle» vet hva det går ut på. I Bergen er prisen pr kvm 39.923 kr sammenlignet med et landssnitt på 34.637 kr, ifølge Eiendom Norge. I Oslo er den svimlende høye 53.360 kr, og i Stavanger var snittpris pr kvm 41.891 kr i januar i år. Vi vet også av erfaring at i områdene rundt de større byene er det rimeligere boliger målt ved pris pr kvm enn nærmere sentrum.

Mange føler nok at de får mer for pengene dersom de velger å bosette seg litt mer usentralt i forhold til arbeidsplass, skole, barnehage, handlemuligheter og kollektivtransport. Og man skal ikke se bort fra det.  Men snakkes det noensinne om «transportkostnader» per bosted? Neppe.

Så en tankevekker for deg som er på boligjakt; Du må gjerne lete etter et stort hus «i periferien», men husk da å ta høyde for høye bilkostnader dersom det kreves en stor bilpark for å få hverdagen til å gå i hop. Kanskje lønner det seg da likevel å bo litt mer sentralt?

Samtidig – et perspektiv i saken er å se på hvor mye renter på et lån man kan betjene for 5000 kr pr mnd. Med dagens lave rente, kanskje til og med bundet for 5 år, og inkludert skattefradraget, kan man betjene nær 3 millioner kr i lån.

Nå er det selvsagt ikke alle husholdninger som får låne 3 millioner ekstra hvis de vil, men dersom man kutter ut en bil, så vil man kunne få låne mer av banken enn dersom man hadde bilen med i budsjettet - og drømmeboligen er kanskje ytterligere et steg innen rekkevidde.

Eller om man vil tenke helt annerledes; selg bilen, ta sykkelen fatt og bruk de pengene du tidligere brukte på bil til pensjonssparing.  Da slår du tre fluer i en smekk; du bedrer miljøet, du bedrer helsen og du får bedre økonomi som pensjonist.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor