Bedrift
Farge

Gambler eller risikosky?

Har du hørt om nordmannen, svensken og dansken som gikk i banken for å velge mellom fast eller flytende rente på lånet sitt?

Pussig nok er vitsene her til lands formulert slik at det (nesten) alltid er nordmannen som utpeker seg som selve geniet.

Det er ikke bare i vitse-verdenen vi liker å tro at vi er bedre enn våre naboer i øst og sør. På enkelte områder avviker vi såpass mye at det er grunnlag for å spørre seg om det ikke er vi som bør tenke oss om to ganger.

Har vi for eksempel så god økonomi at vi ikke trenger å sikre oss mot rentehopp?

Etter jul har det vært et kappløp bankene i mellom om å tilby de laveste rentene, og rentenivået her til lands er nå på rekordlave nivåer. Akkurat det føler du kanskje at du har hørt før etter flere år med lav rente, men renten er faktisk svært lav nå på starten av 2015. Og kanskje enda bedre; det er utsikter til at renten skal forbli lav en god stund fremover.

Når bankene snakker om rentene sine, må man skille mellom nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er den fastsatte renten eksklusive gebyrer. Den effektive renten er det du faktisk betaler.

Og et lån er ikke bare et lån. Det finnes flere ulike typer; annuitetslån, serielån, flexilån, billån, byggelån og forbrukslån. Det største lånet til folk flest er boliglånet. Da kan man videre velge om man vil ha fast eller flytende rente.

Velger du fastrente bindes renten til en avtalt sats over en definert periode. Bankene opererer med ulike rentebindingsperioder. I Sparebanken Vest kan du velge å binde renten i 3, 5 eller 8 år. Andre banker tilbyr enda lengre bindingsperioder enn som så.

I vurderingen om man skal velge det ene eller det andre alternativet, er nok en av årsakene til at man ikke velger fastrentelån at vi ikke vet hvordan den flytende renten vil utvikle seg fremover. Det er ikke sikkert den flytende renten fortsatt vil ligge over den avtalte fastrenten du eventuelt må betale om 2 år, og mange er antakelig redd for å bli sittende med en fastrente langt høyere enn den flytende.

Historien viser at det har vært perioder i løpet av de siste 20-30 årene hvor det har lønnet seg å ha fastrente, men over tid lønner det seg oftest med flytende rente.

Du bør ikke inngå en avtale om fastrentelån fordi du skal spekulere i renten. De færreste har forutsetninger for å spå rentebanene, og gambling bør ikke være ditt utgangspunkt for å binde renten. Utgangspunktet bør være din økonomi og dine behov.

Fastrentelån anbefales til deg som ønsker forutsigbare låneutgifter. Denne låntypen omtales også som en «forsikring mot rentehopp», og spesielt dersom du har et høyt boliglån kombinert med en stram økonomi kan det være et godt alternativ.

Tall fra Sparebanken Vest viser at fastrentelån har blitt noe mer populært det siste året. I 2014 ble det innvilget cirka 2,5 ganger så mye fastrentelån i volum som i 2013. Den største økningen i prosent var for aldersgruppen 60-66 år, mens i kroner og ører var økningen størst for dem mellom 18-34 år, tett fulgt av aldersgruppen 45-59 år.

Skal man tolke tallene på noe vis kan det være at den yngre garde foretrekker fastrentelån fordi de gjerne har strammere økonomi som tåler en renteøkning dårligere. Voksne velger kanskje fastrente fordi renten nå er lav, og fordi de har opplevd renter på over 10-tallet på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. En annen mulig årsak kan være at foreldregenerasjonen binder renten fordi de hjelper barna inn på boligmarked, og i den forbindelse ønsker større forutsigbarhet når det gjelder utgiftene. 

Når bør du ikke ha fastrentelån?

Du må ha over 250.000 kroner i lån for å få det, og dersom du vet at du skal bytte bolig innen kort tid, bør du tenke deg litt om. Fastrente er mindre fleksibelt, og vanligvis kan du ikke helt uten videre endre på nedbetalingen eller få avdragsutsettelse. De aller fleste bankene stiller seg i dag imidlertid positiv til at du får flytte med deg låneavtalen når du bytter bolig, gitt at den nye boligen har tilsvarende sikkerhet.

Men fortvil ikke. Det er mulig å bryte en fastrenteavtale. Vil du ut av lånet eller betale tilbake før bindingstiden er ute, må du imidlertid være klar over at du kan risikere å måtte betale overkurs, hvis renten har gått ned siden du inngikk lånet. Men – du kan også få penger igjen fra banken, kalt underkurs, når markedene forventer høyere renter enn du har bundet på. Reglene for fastsettelse av over- eller underkurs er regulert i lovverket, men jeg anbefaler at man snakker med banken for nøyaktige beregninger.

Så var det svensken, dansken og nordmannen. Hva tror du de gjorde?

Sannsynligheten er størst for at svensken valgte fastrentelån. Det er også stor sannsynlighet for at dansken gjorde som svensken. Nordmannen derimot, valgte nok mest sannsynlig flytende rente.

I dag velger nemlig kun 5,5 % av oss nordmenn å binde renten på boliglånet, mot over 30 % i Sverige og en relativt høy andel også i Danmark, ifølge Finans Norge.

Men – på et punkt gjorde nordmannen noe klokt. Etter en dårlig natts søvn fordi han uroet seg for renteutgiftene, kontaktet han banken dagen etter og delte lånet i to, bandt renten på halvparten og lot resten ha flytende rente. Genialt, eller hva?

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor