Bedrift
Farge

En hel halv inntekt

Noe av det beste med ferier er at da finner jeg roen og tiden til å lese bøker. I sommer var det spesielt en bok som gjorde inntrykk på meg. Det var romanen «Et helt halvt år» av Jojo Moyes. En av bokens hovedpersoner er en ung, kjekk forretningsmann som brått får livet snudd opp ned i en trafikkulykke. Han blir pleietrengende rullestolbruker 24 timer i døgnet.
Til forskjell fra mange andre som opplever en slik tragisk skjebne er denne hovedpersonen (tilsynelatende) styrtrik.

Slik er det dessverre ikke for folk flest som opplever tilsvarende triste episoder i livet. De kan ikke med letthet unnvære arbeidsinntekten og kjøpe alle tenkelige hjelpemidler og tjenester.

Å bli syk og ute av stand til å kunne gå på arbeid er vanligere enn man kanskje tror. I hvert fall viser statistikken så. Ved utgangen av juni i år var det over 308.700 uføretrygdede i Norge. Det tilsvarer 9,4 prosent av alle innbyggerne i landet over 18 år.

Ifølge Frende Forsikring er det 0,5 prosents sjanse for at du vil oppleve at huset brenner ned dersom du er under 35 år.
Statistisk er det derimot mellom 40 og 45 prosents sannsynlighet for du kan bli arbeidsufør før du fyller 67 år.

Statistikken for Bergen viser at i vår by er andelen uføretrygdede «bare» 7,2 prosent. Det mest urovekkende med denne statistikken er imidlertid at antall unge uføre i landet har økt dramatisk med 46 prosent på fem år.

Hovedårsakene til uførhet er muskel og skjelettlidelser, psykisk helse og hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle, på alle stadier i livet. Mye av årsaken til flere unge uføre er en økning i psykiske lidelser. Det er ofte en sykdom «ingen ser» og som kan være vanskelig å kombinere med arbeidslivet.

Å stå utenfor arbeidslivet er ingen ønskesituasjon. Verken for den enkelte eller for samfunnet totalt sett. Mange isolerer seg, og føler tomhet og ensomhet. Også er det den økonomiske siden ved det.

Vet du hva som vil skje med deg og din arbeidsinntekt dersom du blir ufør?

Sparebanken Vest spurte 600 kunder tidligere i år hva de forventer å leve av om de blir ufør? Over 30 prosent svarte «vet ikke», mens 20 prosent svarte folketrygden.

Smalhans er mitt svar til det. Riktignok er vi fantastisk heldige som har et godt utbygget sosialt system i Norge, men sannheten kan likevel være brutal for en familie på fem med hus, bil og drømmer.

Ved uførhet vil utbetalingene fra Folketrygden være i området 200.000 kroner årlig dersom inntekten din ligger rundt 400.000 kroner i dag. «En hel, halv inntekt» med andre ord.

Gapet blir større jo høyere inntekt du har før du blir syk. Alder spiller også inn i regnestykket, og yngre vil få utbetalt lavere månedlige beløp enn eldre.

For mange blir resultatet at i tillegg til å måtte forholde seg til en sykdom, må man også forholde seg til at økonomien blir svekket. Det kan bli utrolig tøft.

Hva bør man så gjøre med dette?

- Føre var.

På svært mange områder i livet er vi særdeles dyktige til å planlegge for risiko. Ta reiseforsikring for eksempel.

Tall fra Frende Forsikring viser at de har fem ganger så mange kunder med reiseforsikring enn kunder med uføreforsikring. Og det på tross av at forsikringsselskapet vet av erfaring at mange av de med reiseforsikring allerede er forsikret gjennom kredittkort eller foreningsforsikringer.

Da Sparebanken Vest spurte sine kunder om de hadde uføreforsikring svarte halvparten nei. Blant de under 25 år svarte hele 80 prosent nei.

Det siste er faktisk det mest bekymringsfulle.

Jeg vil anbefale deg som ikke vet, eller som er usikker på hvordan for eksempel en alvorlig trafikkulykke i dag vil ramme din økonomi i morgen med å begynne med å sjekke hvilken avtale du har i din nåværende jobb. Alle ansatte i offentlig sektor har uførepensjon som en del av ansettelsesavtalen. For arbeidstakere i privat sektor er det stor variasjon.

Mange tror nemlig at de er godt dekket gjennom jobben, men i Frende er det bare ca 15 prosent av bedriftene som har en uføredekning tilknyttet pensjonsordningen.

Ved jobbskifter bør du derfor i tillegg til å spørre om pensjonsordningen på intervjuet også forhøre deg om uføredekningen.

Men hva gjør man om arbeidsgiver ikke har uføredekning? Da er det opp til en selv om man vil forsikre seg. En uføreforsikring koster relativt mye, men desto tidligere i livet man tegner den, dess rimeligere kan den bli. Og kanskje spesielt tidlig i voksenlivet kan en slik forsikring bli redningen for å unngå å måtte leve som minstepensjonist hele livet.

Det viktigste er kanskje at du faktisk vet hva du har i vente økonomisk om noe skulle inntreffe. Vi kan ikke planlegge livet i detalj og forsikre oss bort fra realiteter, men vi kan legge til rette for at livet blir så godt som mulig.

Dette er igjen et spørsmål om prioriteringer.

Eller for å sitere sangen til Kine Hellebust: Førr det hainle om å leve (… så høgt som du vil).

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor