Bedrift
Farge

Avtalegiro

Med AvtaleGiro sørger banken for at regningene automatisk blir betalt på forfallsdato. Du blir varslet om trekket og beløpets størrelse i god tid før betalingen gjennomføres.

Dine fordeler

  • Du slipper å passe på å betale innen forfallsdato. Din konto blir automatisk belastet ved forfall.
  • Du har alltid full oversikt og kontroll med konto via kontofon, nettbank og kontoutskrift.
  • Du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling.
  • Du blir varslet minst 7 dager før forfall.
  • Du kan enkelt stoppe en betaling i nettbanken.
  • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.

Du beholder samme oversikt og kontroll som ved manuell betaling, samtidig som du slipper å huske på alt selv. AvtaleGiro passer godt til faste regninger som strøm, telefon, avis, forsikring, husleie, kommunale avgifter, avgift på treningssenter, lån og givertjenester.

Automatisk betaling av faste regninger

Når du har bestemt at du vil betale en bestemt type regninger med AvtaleGiro, f.eks. strømregningen, går det hele av seg selv. Samtidig kan du til enhver tid kontrollere hvilke regninger som er kommet, og du kan stoppe betalingen dersom du for eksempel ikke er enig i fakturagrunnlaget. Du vil få full informasjon om regningene i din Nettbank, eller på den månedlige kontoutskriften. Du kan også benytte Telefonbank til å følge med.

Hvordan kommer jeg i gang med AvtaleGiro?

For at du skal kunne bruke AvtaleGiro, må betalingsmottakeren tilby AvtaleGiro-betaling. Du inngår avtale i nettbanken. De eneste opplysningene som kreves for å inngå avtalen, er opplysning om betalingsmottakers kontonummer og din kundeidentifikasjon (KID). Begge disse opplysningene finnes på giroblanketten.

Sett opp avtalegiro

I nettbanken får du forslag om AvtaleGiro-betaling til aktuelle betalingsmottakere. Du aksepterer ved et tastetrykk. Neste regning fra denne betalingsmottakeren vil da komme som en AvtaleGiro-betaling. Enklere kan det ikke gjøres.

Varsel om betaling

Regninger som skal betales via AvtaleGiro vil automatisk bli lagt inn i din forfallsmappe i banken. Du får melding om regningen senest 7 dager før forfall, enten direkte fra betalingsmottaker, på din oppstartside i Nettbanken eller på kontoutskriften fra banken.

Kombiner AvtaleGiro med eFaktura når det er mulig

Dersom betalingsmottakeren tilbyr både AvtaleGiro og eFaktura, bør du velge begge deler. Samtidig som du får betalt regningen uten å registrere noe som helst, får du hele fakturaen tilgjengelig i nettbanken. Enkelt og oversiktlig!

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post