utsikt

Rådgivning innenfor valuta og rentehandel

SPV Markets

Sparebanken Vest Markets er et verdipapirforetak som tilbyr rådgiving og ordreutførelse for kunder innenfor valutahandel og rentehandel. Vi ivaretar bankens interesser innenfor aksjeinvesteringer, valutaeksponering og renterisiko

Vi anbefaler også ulike strategier for våre kunder som ønsker å skape inntekter gjennom aktiv handel i valuta- og rentemarkedet. Våre kundemeglere har alle solid erfaring fra rådgiving og handel med finansielle instrumenter.Sparebanken Vest Markets er et verdipapirforetak som foruten å ivareta bankens interesser innenfor aksjeinvesteringer, valutaeksponering og renterisiko tilbyr rådgiving og ordreutførelse for kunder innenfor valutahandel og rentehandel.Vi rådgir din bedrift innenfor valuta- og rentehandel.

Våre tjenester

  • Oppdatering rundt finansmarkedenes utvikling og forventninger om fremtidige valutakurser og rentenivåer
  • Presentasjoner og analyser av makroøkonomiske forhold både i Norge og i verden
  • Utvikling av strategier for valuta- og rentesikring samt implementering av disse
  • Finne de riktige produktene som passer dine behov i valuta- og rentemarkedet
  • Utføre vekslinger
  • Utføre sikringshandler

Hvordan kan vi sikre valutakursen?


Vi jobber aktivt med ulike valuta- og renteprodukter og stiller priser på forespørsel fra kunder. Vi tilbyr handel innenfor:

  • valutaspotveksling, valutatermin, valutaswap, valutaopsjoner
  • renteswap, renteopsjoner, rente- og valutaswap
  • valutafinansiering
  • kombinasjoner av dette

Vi støtter næringslivet på Vestlandet

Kontakt oss

ringellerchat

Kundeservice bedrift

Telefonnummer 915 05555. Åpent mandag til fredag 08.00-16.00.

Rådgiver

Personlig rådgiving

Avtal et møte med en av våre dyktige bedriftsrådgivere.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.