Privat
Farge

Sparing og plassering

Har din bedrift ekstra penger på bok kan dette plasseres på sparekonto. Dette vil være en sikker og trygg måte å spare på.
Aksjefond

Aksjefond

Vi samarbeider med anerkjente forvaltningsmiljøer og kan tilby deg et bredt og godt fondsutvalg.

Jeg vil vite mer om Aksjefond

Avkastning og risiko

Avkastning og risiko

Det er en klar sammenheng mellom risiko og avkastning. Med risiko menes svingninger i verdien på dine plasseringer. Størrelsene på svingningene avhenger av hvilke plassering du foretar.

Les mer om avkastning og risiko her

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksje- og rentemarkedet. Verdisvingningene avhenger av forholdet mellom aksjer og renter.

Jeg vil vite mer

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer normalt i obligasjoner utstedt av stat, kommuner, industriselskaper, bank og forsikring med løpetid på mer enn ett år.

Jeg vil vite mer

Pengemarkdsfond

Pengemarkdsfond

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer med forfall inntil ett år. Pengemarkedsfond egner seg til kortsiktig plassering av overskuddslikviditet.

Jeg vil vite mer

Fond i fond

Fond i fond

Velg mellom ulike fondspakker tilpasset din deg og din bedrift. Hvor mye som investeres i aksjefond i forhold til rentefond avhenger av om du har kort, mellomlang eller lang investeringshorisont og hvor mye risiko du er villig til å ta. På den måten har vi gjort fondsinvestering litt enklere.

Se hvilke fond vi tilbyr

Investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse

Sparebanken Vest gir sine kunder innen investeringsrådgivning den høyeste investorbeskyttelse ved å klassifisere alle som ikke-profesjonelle. Dette for å gi økt trygghet ved handel i fond. Du som kunde har adgang til å be om en annen kategorisering.

Les om vår investorbeskyttelse

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post