Privat
Farge

Valuta og renter

Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon. På denne siden finner du våre valuta- og renteprodukter:

Valutaveksling - Valutaspot

En Spothandel i valuta er en gjensidig bindende avtale mellom to parter om kjøp eller salg av en valuta mot oppgjør i en annen valuta.

Valutaterminkontrakt

Kunder som har kjente, fremtidige inntekter i valuta, og som ønsker sikkerhet mot uønskede valutasvingninger kan med fordel tegne en Valutaterminkontrakt.

Valutaswap

En Valutaswap er en gjensidig bindende avtale mellom to parter om bytte av valuta for en fast periode til en avtalt vekslingskurs.

Valutaopsjon

En Valutaopsjon er en rett, men ikke en plikt til å benytte en avtalt valutakurs på et gitt fremtidig tidspunkt.

Forward Rate Agreement - F.R.A.

F.R.A. er en avtale om en fremtidig fast rente og er et verktøy for å sikre seg mot rentestigning på et fremtidig lån eller ved fornyelse av lån.

Renteswap

Som et alternativ til fastrentelån, kan en løsning være å velge lån med flytende rente kombinert med rentesikringsprodukter.

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post