Privat
Farge

SPV Markets valutahandel

Valutamarkedet er åpent hele døgnet, er sammen med handel verden over med på at kursene svinger. Handler du eller din bedrift mye med utlandet?  Da har SPV Markets produktene som kan være til hjelp.

Produkter

Valutaveksling - Valutaspot

En Spothandel i valuta er en gjensidig bindende avtale mellom to parter om kjøp eller salg av en valuta mot oppgjør i en annen valuta. Normalt gjennomføres transaksjonen 2 virkedager etter kursavtale.

Valutaterminkontrakt

En valutaterminkontrakt er en gjensidig bindende avtale om å veksle en valuta mot en annen til en avtalt vekslingskurs frem i tid. Valutaterminkontrakter har vanligvis løpetid på inntil 12 måneder, men lenger løpetider kan avtales. Dersom du har kjente fremtidige inntekter eller utgifter frem i tid, kan du bruke en valutaterminkontrakt for å unngå svingninger og dermed redusere din valutarisiko.

Valutaswap

En Valutaswap er en gjensidig bindende avtale mellom to parter om bytte av valuta for en fast periode til faste avtalte vekslingskurser. Produktet gir deg som kunde anledning til å styre likviditeten mellom ulike valuta, samt forskyve vekslingen på valutaterminkontrakter.

Valutaopsjon

En Valutaopsjon er en rett, men ikke en plikt til å benytte en avtalt valutakurs på et gitt fremtidig tidspunkt. Produktet gir deg som kunde anledning til å sikre deg mot uønsket kursbevegelse samtidig som man får dra fordel av ønsket kursbevegelse, mot å betale en opsjonspremie.

Sammen finner vi de beste løsningene.

Rentesikring

SPV Markets

Kontakt oss

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post