Privat
Farge

SPV Markets rentesikring

SPV Markets har produkter som kan hjelpe deg eller din bedrift til å sikre dere best mulig mot uforutsette hendelser i rentemarkedet.

Produkter

Renteswap

En renteswap er en avtale om at banken betaler kunden flytende rente (eks. NIBOR-basert markedsrente ekskl. margin), i bytte mot at kunden betaler banken en fast swaprente for en avtalt periode. Renteswaper handles vanligvis med løpetider opp til 10 år, men lenger løpetid kan avtales. Dersom man kombinerer en renteswap med et flytende lån basert på f.eks NIBOR, vil man være beskyttet mot effekten av svingninger i NIBOR. 

Renteopsjoner (Rentetak / Rentegulv)

En renteopsjon gir en kunde mulighet til å begrense effektene av endringer i markedsrenten innenfor et ønsket intervall, eller opp til et maksimalnivå. Et rentetak vil beskytte låntakeren mot effekten av en markedsrente over et gitt nivå, mens et rentegulv vil begrense effekten av en markedsrente under et gitt nivå. Bedrifter som kjøper renteopsjon må betale en opsjonspremie basert på løpetid, forventet rentenivå og beløp.

Sammen finner vi de beste løsningene.

Valutahandel

SPV Markets

Kontakt oss

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post