Privat
Farge

Remburs

Remburs er den sikreste oppgjørsform ved import og eksport av varer og tjenester.

Fordeler

 • Finansiering av fordringen.
 • Eliminering av politisk og økonomisk risiko.
 • Remburs sikrer at begge parter samtidig får oppfylt avtalens betingelser, med hensyn til varelevering og betaling.  
 • Kan tilpasses de fleste situasjoner.

I praksis

Remburs en betinget betalingsbekreftelse. Kjøpers bank betaler selger den fakturerte varen, etter at selger har oppfylt betingelsene opplistet i rembursen. Dette gjøres ved å presentere alle dokumentene som er forlangt i rembursen innen de avtalte tidsfrister.

Som selger
 • Får du sikkerhet gjennom vår garanti om betaling.
 • Kan du få betalt vareforsendelsen mens den er underveis til kjøper uten å gjøre bruk av egne kreditter i bank.
 • Kjøper kan ikke annullere bestillingen uten samtykke fra selger.

Som kjøper
 • Er du trygg for at selger ikke mottar betaling før han har oppfylt sine forpliktelser om levering av varen i rett tid og til rett sted (dokumentasjon på dette).
 • Vi kan gi hel- eller delfinansiering av varetransaksjonene inntil du mottar varen. Det er fordi vi sørger for at dokumentene utstedes til bankens ordre, og får dermed sikkerhet i varen.
 • Har du kontroll på når varen ankommer.

Remburs brukes når

 • Det er snakk om langdistansehandel.
 • Kjøper og selger ikke kjenner hverandre.
 • Det er usikkerhet rundt kjøpers betalingsevne.
 • Det er politisk og økonomisk risiko.

Sparebanken Vest har inngått samarbeid med DNB Bank ASA (DNB) om utførelse av remburs og dokumentinkasso oppdrag for våre kunder.  Ta gjerne kontakt med deres bedriftsrådgiver for nærmere informasjon om tjenestene og vilkår for å benytte disse dersom dere ønsker å benytte disse tjenestene.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post