Privat
Farge

Nyttige råd for utenlandsbetaling

Betale til utlandet? Gjør en trygg og rask betaling i nettbanken. 

Dette trenger du av informasjon for å overføre til utlandet:

 • Fullt navn og adresse til mottaker
 • Mottakers konto eller IBAN-nummer
 • Navn på mottakers bank
 • SWIFT/BIC til mottakers bank
 • Informasjon om hva betalingen gjelder

Internasjonale sanksjoner

Internasjonale sanksjoner kan føre til at betalinger til enkelte land ikke kan utføres. Disse kan rette seg mot personer, selskap, varer, tjenester, bestemte bransjer og/eller geografiske områder m.m.

Du som kunde har selv ansvar for å gjøre de nødvendige undersøkelser slik at betalingen ikke bryter med sanksjonsregelverket Sanksjoner og tiltak - regjeringen.no.

Norske aktører må også følge det amerikanske sanksjonsregelverket når betalingen involverer en amerikansk aktør («US person»), import eller eksport av varer med amerikansk innhold eller opprinnelse, eller dersom en betaling gjøres i amerikanske dollar (USD). En oversikt over det amerikanske regelverket og søkeside:

Sanctions Programs and Country Information | U.S. Department of the Treasury

Det er spesielt viktig å ha fokus på betalinger til følgende land/geografiske områder: Russland, Krim og Sevastopol, Cuba, Libya, Sudan, Syria og Somalia.

Skal du motta penger fra utlandet? 

Oppgi ditt IBAN. Har du ikke ditt IBAN, så finner du det her på IBAN-kalkulatoren

Oppgi også Sparebanken Vests BIC/SWIFT-adresse: SPAVNOBB.

STOPP! Ikke utfør betalingen dersom:

 • Pengene skal til personer du ikke kjenner godt eller kan bekrefte identiteten til, f.eks. bekjentskaper på nettet.
 • Du har mottatt et "lukrativt" investeringstilbud fra utlandet pr. telefon, e-post eller via bekjentskaper på nettet.
 • Du må sende penger for å motta arv, gevinst etc.
 • Du må blir bedt om å sende penger når du selger noe.
 • Du er usikker på om et nett- eller telefontilbud er lovlig.

Nyttige lenker:

Betale penger til utlandet:

 • Er du usikker på hvordan du gjennomfører en utenlandsbetaling?
 • Skal du betale til utlandet i euro? Se kravene til filformat her.
 • Benytt alltid mottakers IBAN (International Bank Account Number) dersom landet bruker IBAN. Dobbeltsjekk gjerne om nummeret er riktig her på vår IBAN-kalkulator.

Elektronisk Rapportering til Valutaregisteret (ERV)

Vær oppmerksom på at transaksjoner til utlandet er gjenstand for rapportering til Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD), i henhold til myndighetsregulering.

Er det noe du lurer på kan du kontakte oss på tlf. 55 21 60 09.

Ring 915 05555

Åpent man-søn 07-23

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post