Privat
Farge

Konsernkontosystem - Cash Pool

Med konsernkontosystem kan bedrifter styre likviditeten på tvers av datterselskaper i konsernet. Det gir bedre kontroll og lavere rentekostnader.

Fordeler med konsernkonto

  • Samlet oversikt over likviditeten for alle selskapene i konsernet.
  • Reduserte provisjons- og rentekostnader.
  • Bedre oppfølging og kontroll av datterselskaper.
  • Reduserer behovet for ekstern finansiering

Nyttig å vite

I et konsern oppstår ofte overskuddslikviditet innen enkelte av selskapene. Samtidig kan andre ha underskudd på likvide midler. Ved å samle likviditeten i et konsernkontosystem, får du til enhver tid oversikt over alle kontoene til bedriftene i konsernet. På den måten får du enklere og mer effektiv likviditetsstyring.

Forenklet og effektiv likviditetsstyring

Konsernkontosystemet gir muligheter for bedre styring av likviditeten i konsernet, slik at det blir enklere utnytte selskapenes midler og forrentningen av disse optimalt. Vi kan skreddersy systemet for bedriften din og du kan inkludere kontoer både i NOK og annen valuta.

Muligheter for intern styring og prognoseverktøy

Konsernet kan selv fastsette interne rentesatser og kreditt per selskap. Rapporter genereres månedlig med eksport til Excel. Det er i tillegg mulig å utarbeide likviditetsprognoser med utgangspunkt i dagens likviditet, som også tar hensyn til betalinger til forfall i nettbank bedrift.

Kostnader 

Bedriften betaler et engangsgebyr ved etablering. I tillegg kommer et månedlig kontoholdsgebyr og transaksjonsgebyr. Se prislisten her.

Slik åpner du konsernkonto

Du kan fylle ut skjemaet her for å bestille konsernkonto. Vi tar kontakt med deg og hjelper deg videre. Du kan også ta direkte kontakt med bedriftsrådgiveren din.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring oss - 915 05555

Åpent man–fre: 08–15:30

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Skriv til oss