Privat
Farge

Veiledning til utenlandsbetaling i nettbanken

Ved betaling til utlandet er det ekstra viktig at de opplysningene du gir er korrekte. Under finner du veiledning for hvordan du fyller ut skjermbildene for utenlandsbetaling i nettbanken.

Fra konto  Unngå å velge feil konto. Vær spesielt oppmerksom når du benytter hjulet på musa.
Til konto (IBAN) IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du som regel på faktura eller brevark fra betalingsmottaker. Se eksempel på IBAN fra ulike land her. Vennligst kontakt mottaker vedrørende manglende IBAN. En bankkunde får IBAN oppgitt fra banken sin.

denne siden finner du opplysninger om IBAN og andre opplysninger for betalinger til ulike land.
Mottakerregister Opplysninger om mottaker- og mottakers bank vil automatisk legges inn i mottakerregisteret i nettbanken din når du registrerer en betaling til utlandet. Ved senere betaling til samme mottaker vil navn, adresse og bankopplysninger hentes automatisk. Du legger kun inn et tidligere benyttet mottakerkontonummer, eller du kan klikke på ikonet til høyre for ”Til konto”. Du kan også legge inn mottakere på forhånd via menyvalget "Mottakerregister utland" under "Betale" og ”Mottakerregister”. Det er plass til inntil 200 mottakere. Husk å oppdatere mottakerregisteret ditt ved navn, adresseendringer osv.

Dersom du mangler enkelte opplysninger (eksempelvis postnummer eller adresselinje 1 eller 2) eller disse detaljene ikke er relevante for betalingen du skal gjennomføre angir du '.' (punktum) i disse feltene for å komme videre. 

Det er viktig at mottakernavnet du angir stemmer med navnet mottakeren er registrert med i mottakerbanken. 

Dersom mottakers navn er for langt i forhold til feltet, benytter du første adresselinje til resten av navnet. Skriv mottakernavnet fullt ut uten forkortelser. Ved plassmangel forkorter du i stedet adressen. 

Forfallsdato Forfallsdato kan være inntil 13 måneder frem i tid. Dato legges inn på slik: DDMM For forfall som er over 12 mnd. frem i tid må også årstall legges inn, slik: DDMMÅÅÅÅ
Valutasort Når annen valutasort enn NOK velges, utvides bildet med felt for motverdi i NOK. Klikk på "Beregn motverdi" om du ønsker å vite omtrent hvor mye det bil i NOK. Vær oppmerksom på at valutakursen som benyttes ved beregningen kun er veiledende.
Overføres i Dersom betalingen skal overføres i annen valuta enn det som er valgt i "Valutasort", oppgis det her. Er ”Overføres i” samme som i "Valutasort", skal dette feltet ikke benyttes. Sparebanken Vest vil i noen tilfeller regne om til annen valutasort hvis det er fordelaktig for deg.
Prioritet - normal eller hastebetaling? Normalbetaling:
1-5 bankdager til EØS-land
2-8 bankdager til resten av verden.
For enkelte asiatiske, afrikanske og sør-amerikanske land kan overføringstiden være lenger - maksimum 15 bankdager. Kontakt banken for nærmere informasjon.
Hastebetaling:
0-2 bankdager (varierer per valutasort) Se prislisten for tillegg for hastebetalinger.

Mottakers konto krediteres normalt innen 1 bankdag etter at mottakerbanken har fått beløpet.
Omkostninger betales av Når en betaling formidles over landegrensene, er det normalt kostnader både i avsenderbank mottakerbanken og noen ganger i formidlende banker. I feltet ”Omkostninger betales av” må du velge hvem som skal betale omkostningene for overførselen. Hvis dette ikke er presisert i avtalen med betalingsmottaker, anbefaler vi at du velger alternativet "Avsender betaler kun omkostninger i Norge". Se prislisten. Sparebanken Vest overstyrer i noen tilfeller disse instruksjonene pga myndighetsregulering og ellers i tilfeller når det er til fordel for transaksjonen.
Faks til mottaker (se prislisten) Her kan du gi Sparebanken Vest i oppdrag å sende bekreftelse på engelsk pr telefaks til mottaker, deg selv eller andre. Om du oppgir e-postadresse i feltet, sender vi e-post i stedet. (Husk at vi uansett utsteder fullverdig belastningsoppgave som neste bankdag er tilgjengelig i nettbankens arkivfunksjon.)
Myndighetsrapportering Valgene i listen for "Betalingsart" er iht. myndighetskrav og sendes til TAD (Toll- og Avgifts Direktoratet). For privat personer som sender underhold/støtte til personer i utlandet, benytter du "Arv, gave med mere". I tillegg må det gis en beskrivelse i "Beløpet gjelder". Se ellers alternativene i feltet. Rapporteringskravet er begrunnet i Valutaregisterloven av 28.05.2004 og dataene benyttes til statistikkformål og i forbindelse med bekjempelse av kriminalitet.
BIC/SWIFT adresse BIC (Bank Indentifier Code) benyttes til å identifisere banker i SWIFT-systemet (Society for World wide Interbank Financial Telecommunication). BIC består av 8 eller 11 tegn og er obligatorisk ved betaling til en rekke land og alltid når IBAN benyttes. Les mer. Kun SWIFT/BIC til mottakers bank skal oppgis. Her kan du søke etter BIC/SWIFT.
Bankkode Bankkode består av tall og benyttes til å identifisere mottakers bank i nasjonale clearing systemer. Bankkoden skal ikke fylles ut når IBAN benyttes. Til USA må du registrere FW + Routing Number/ABA (eksempel: FW999999999). Les mer.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post