Privat
Farge

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer med forfall inntil ett år. Pengemarkedsfond egner seg til kortsiktig plassering av overskuddslikviditet.

Dine fordeler

  • Mulighet for litt høyere rente enn tradisjonelle bankinnskudd
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkelte obligasjoner
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse
  • Daglig likviditet
Pengemarkedsfond passer for bedrifter med behov for kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. Avkastning i Pengemarkedsfond er på nivå med det beste rentene på bankinnskudd.

Risiko

Plassering i Pengemarkedsfond har høyere risiko enn bankplassering, men lavere enn obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap. 

Investeringshorisont

Selv om en plassering i Pengemarkedsfond har lav risiko kan andelsverdiene svinge noe på kort sikt. Det anbefales en investeringshorisont på 1 år.

Skatt

I Pengemarkeds- og Obligasjonsfond skattes det av opptjente renter hvert år, på samme måte som for bankinnskudd. I tillegg kommer kursgevinster til beskatning og kurstap til fradrag ved innløsning. Både renteinntekter og kursgevinster beskattes som kapitalinntekt.

Oversikt

VPS-investortjenester gir din bedrift oversikt over samtlige verdipapirer. Via våre hjemmesider er det mulig å logge seg på denne tjenesten. 

Rådgivning

Vi kan hjelpe din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Kontakt en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 05555.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post