Privat
Farge

Obligasjonsfond

Vi tilbyr flere gode obligasjonsfond, hvor den viktigste forskjellen er fondets løpetid.

Dine fordeler

  • Forventet høyere avkastning på lang sikt i forhold til Pengemarkedsfond
  • Bedre risikospredning i forhold til å investere i enkelte obligasjoner
  • Dyktige forvaltere med bred kompetanse
  • Daglig likviditet

Obligasjonsfond passer for bedrifter med behov for relativt kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. Enkelte obligasjonsfond kan kun plasseres i norske lånepapirer, mens andre kun kan plasseres i utenlandske. Det finnes også obligasjonsfond som kan kombinere norske og utenlandske lånepapirer.

Risiko

Plassering i obligasjonsfond har høyere risiko enn Pengemarkedsfond, men lavere enn Kombinasjonsfond og betydelig lavere enn Aksjefond. Siden Obligasjonsfond er svært følsomme for renteendringer, så vil Obligasjonsfond med lang løpetid på sine lånepapirer falle mer ved en renteoppgang en kortere obligasjoner vil gjøre. På den annen side vil en rentenedgang føre til mulighet for større gevinst.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap. 

Investeringshorisont

Siden plassering i Obligasjonsfond kan svinge i verdi, men ikke like mye som Kombinasjonsfond og rene Aksjefond så anbefales en investeringshorisont på minst 3 år.

Skatt

I Pengemarkeds- og Obligasjonsfond skattes det av opptjente renter hvert år, på samme måte som for bankinnskudd. I tillegg kommer kursgevinster til beskatning og kurstap til fradrag ved innløsning. Både renteinntekter og kursgevinster beskattes som kapitalinntekt.

Oversikt

VPS-investortjenester gir din bedrift oversikt over samtlige verdipapirer. Via våre hjemmesider er det mulig å logge seg på denne tjenesten. 

Rådgivning

Vi kan hjelpe din bedrift med å sette opp en investeringsplan i forhold til bedriftens ønske om avkastningsmål, risikoeksponering og investeringshorisont. Kontakt en av våre dyktige og erfarne plasseringsrådgivere eller ring oss på 05555.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post