Privat
Farge

Investorbeskyttelse

Verdipapirhandelloven stiller strenge krav til konsesjonspliktig investeringsrådgivning for å sikre at banker og andre opptrer i tråd med kunders interesser. Herunder skal alle kunder klassifiseres.

Sparebanken Vest gir sine kunder innen investeringsrådgivning den høyeste investorbeskyttelse ved å klassifisere alle som ikke-profesjonelle. Dette for å gi økt trygghet ved handel i fond. Du som kunde har adgang til å be om en annen kategorisering. 

Ved personlige investeringsråd skal vi som bank påse at:

  • transaksjon er i samsvar med investeringsmål.
  • kunde er finansielt i stand til å håndtere risikoen.
  • kunde har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen.

Sosialt ansvarlige investeringer

Sparebanken Vest søker å kun tilby kapitalplasseringer med en etisk profil som ikke er samfunnsbelastende.

Vår utvelgelse og oppfølging av samarbeidspartnere er ikke bare med fokus på best mulig avkastning til våre kunder, men også at dette oppnås gjennom sosialt ansvarlige investeringer i tråd med samfunnets krav til sosiale og miljømessige forhold.

Våre samarbeidspartnere følger alle strenge interne retningslinjer for sine investeringer. 

» Her kan du lese mer om ansvarlige investeringer i Sparebanken Vest

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post