Privat
Farge

SPV Rente

SPV Rente er et rentefond som investerer i andre norske rentefond. Fondssammensetningen overvåkes fortløpende og fondene som benyttes blir grundig analysert og vurdert.

SPV Rente skiller seg fra tradisjonelle rentefond ved at fondet investerer i andre norske rentefond, istedenfor enkeltstående rentepapirer. Et såkalt Fond-i-Fond. Dermed oppnås en god spredning mellom rentefond og ulike forvaltere i et og samme fond. Fondet forvaltes av Danske Capital, en av nordens ledende kapitalforvaltere.

Hva er fondets Investeringsmål?

Det søkes å skape meravkastning ved å allokere mellom korte og lange renter (mellom 0-5 år) , samt gjennom valg av ulike typer fond. Fondets målsetning er å oppnå en av­kastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X).

Hva er fondets Investeringsstrategi?

SPV Rente skal foreta investeringer basert på Danske Capital sitt markedssyn på det norske rentemarkedet. SPV Rente skal kombinere rentefond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning.  For å redusere risiko knyttet til et forvaltermiljø er det satt begrensninger på at fondet maksimalt invester 50 % av i ett og samme forvaltningsmiljø. Dette betyr at det som et minimum vil være to ulike forvaltermiljøer i SPV Rente.

Hvorfor spare i SPV Rente?

Flere oppfatter det som krevende å foreta egne fondsvalg. Ikke alle synes det er like enkelt å følge med sine fondsinvesteringer og foreta endringer underveis. Informasjonstilfanget i rentemarkedet er omfattende og det kan være vanskelig å endre sine fondsinvesteringer når markedene endrer seg. SPV Rente vil gjennom en profesjonell utvelgelse av fond og en aktiv oppfølging av investeringene representere en aktiv forvaltet portefølje av norske rentefond.

Fondet passer for deg som:

  • Som ønsker å påta seg noe risiko for å kunne oppnå bedre avkasting enn banksparing over tid.
  • Vil at profesjonelle forvaltere skal overvåke din fondssammensetning og foreta endringer underveis.
  • Vil investere i det norske rentemarkedet.
  • Som ser fordelen med å ha alt i ett fond og samtid oppnå en god spredning mellom forvaltere og fond.
  • Som ønsker en ”byggeklosse” i en spareportefølje.

Hva er minsteinnskudd?

Minste engangsplassering er 3.000 kr og 300 kr for etablering av spareavtaler.

Kostnader

Årlig forvaltningshonorar er 0,5 % p.a. inklusiv underfondshonorar.

Ønsker du rådgivning?

Er du usikker på hva som passer for deg kan din rådgiver gi råd om hvilke produkter som kan være best egnet din spareplan. Du kan også ringe oss på telefon 05555 for mer informasjon.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post