Privat
Farge

SPV Aksje

SPV Aksje er et aksjefond som investerer i andre norske og internasjonale aksjefond. Fondssammensetningen overvåkes fortløpende og fondene som benyttes blir grundig analysert og vurdert.

Dine fordeler

  • God spredning mellom ulike aksjefond gjennom å kjøpe ett enkelt fond
  • Profesjonelle forvaltere overvåker fondssammensetningen og foretar endringer underveis
  • Aktiv allokering mellom norske og globale aksjefond

SPV Aksje skiller seg fra tradisjonelle aksjefond ved at fondet investerer i andre aksjefond, istedenfor enkeltaksjer. Et såkalt Fond-i-Fond. Dermed oppnås en god spredning mellom ulike aksjefond og forvaltere i et og samme fond. Fondet forvaltes av Danske Capital, en av nordens ledende kapitalforvaltere.

Hva er fondets investeringsmål?

Det søkes å skape meravkastning ved å allokere mellom norske og internasjonale aksjefond. Forvalters markedssyn vil til en hver tid ligge til grunn for allokeringen. SPV Aksje har som målsetning å oppnå bedre risikojustert avkastning enn fondets referanseindeks som består av 40 prosent Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 60 prosent Morgan Stanley World Indeks.

Hva er fondets Investeringsstrategi?

Fondet investerer i markeder med høy attraktivitet målt ut fra blant annet makro, sentiment, prising og risikovillighet i de spesifikke regioner. SPV Aksje skal kombinere aksjefond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning.

Norge andelen i fondet vil være minimum 20 % og maksimum 60 % alt avhengig av hvilket markessyn forvalter har på det norske markedet. Normalt vil eksponeringen mot norske aksjefond utgjøre 40 %. Eksponeringen mot utenlandske fond vil være minimum 40 % og maksimum 60 %. Normalt vil eksponeringen utgjøre 60 %.

For å redusere risiko knyttet til et forvaltermiljø er det satt begrensninger på at fondet maksimalt invester 40 % av i ett og samme forvaltningsmiljø. Dette betyr at det som et minimum vil være tre ulike forvaltermiljøer i SPV Aksje. Videre er det et krav at SPV Aksje skal investere i flere underfond. Ingen underfond skal normalt vekte mer enn 25 % av porteføljen.

Hvorfor spare i SPV Aksje?

Flere oppfatter det som krevende å foreta egne fondsvalg. Det er mange enkeltfond å velge mellom både av norske og internasjonale fond. Ikke alle synes det er like enkelt å følge med sine fondsinvesteringer og foreta endringer underveis. Informasjonstilfanget i aksjemarkedet er omfattende og det kan være vanskelig å endre sine fondsinvesteringer når markedene endrer seg. SPV Aksje vil gjennom en profesjonell utvelgelse av fond og en aktiv oppfølging av investeringene representere en aktiv forvaltet portefølje av norske og globale aksjefond.

Fondet passer for deg som:

  • Som ønsker å påta seg høy risiko for å kunne oppnå bedre avkasting enn banksparing over tid.
  • Vil at profesjonelle forvaltere skal overvåke din fondssammensetning og foreta endringer underveis.
  • Både vil investere i det norske og internasjonale aksjemarkedet.
  • Som ser fordelen med å ha alt i ett fond og samtid oppnå en god spredning mellom land, regioner, forvaltere og fond.
  • Som ønsker en ”byggeklosse” i en spareportefølje.

Hva er minsteinnskudd?

Minste engangsplassering er 3.000 kr og 300 kr for etablering av spareavtaler.

Kostnader

Årlig forvaltningshonorar er 2,0 % p.a. inklusiv underfondshonorar. Tegningskostnader følger bankens gjeldene priser og maksimalt 1 % med fallende trapp avhengig av beløp.

Ønsker du rådgivning?

Er du usikker på hva som passer for deg kan din rådgiver gi råd om hvilke produkter som kan være best egnet din spareplan.

Ring 915 05555

Åpent man-fre 08-15:30

Ring oss

Besøk oss gjerne

Du finner oss over hele Vestlandet.

Finn din rådgiver

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post